Bankopoistenie, áno či nie?

bankopoistenie

Bankopoistenie je produkt komerčných poisťovní v spolupráci s bankami, ktoré poskytujú úvery na bývanie. Takéto poistenie, čisto rizikové, kryje hlavného dlžníka, prípadne ostatných dlžníkov na úvere, proti presne definovaným rizikám.

Spoločnými znakmi tohto poistenia je:

 1. výška poistného sa odvíja od výšky mesačnej splátky alebo výšky poskytnutého úveru (iba v jednom prípade z výšky zostatku úveru),
 2. poistníkom je banka,
 3. vybrať si možno jeden z prednastavených balíkov,
 4. poistná suma pri smrti alebo invalidite klesá podľa výšky zostatku úveru,
 5. úroková miera môže byť znížená o pár desatín percentného bodu (ak sa klient kvalifikuje na najnižšiu komunikovanú úrokovú mieru, nepomôže ani uzavretie bankopoistenia na jej ďalšie zníženie).

Odlišnosti nájdete v priečinku Bankopoistenie.

Čo z toho vyplýva?

 1. ak je cena takéhoto poistenia závislá iba od výšky mesačnej splátky alebo výšky poskytnutého úveru, nebude rozdiel v cene pre 25-ročného a 50-ročného. Čo by pri štandardnom produkte komerčných poisťovní nebolo ani mysliteľné, nakoľko vstupný vek je jednou z najdôležitejších premenných pri stanovení ceny poistenia. Je logické, že 50-ročný človek si za poistenie proti smrti (a nielen proti tomuto riziku) v štandardnom komerčnom poistení zaplatí rádovo viac ako človek 25-ročný. Keďže v bankopoistení takýto rozdiel nie je, musia poisťovne v týchto poisteniach poistné (cenu poistenia) spriemerovať. A všetci vieme, ako dopadlo spriemerovanie po zavedení gender sadzieb (sadzieb, kde ženy i muži platia rovnako bez zohľadnenia rizikovosti pohlavia) - muži platia o trochu menej a ženy oveľa viac. Znamená to, že produkty bankopoistenia používajú spriemerované sadzby, z čoho možno dedukovať, že mladí platia (oveľa) viac ako by mali, pretože starší platia (nie tak oveľa) menej ako by mohli.
 2. banka si zabezpečí, že poistné budete platiť, pretože si výšku splátky stiahne inkasom priamo z účtu dlžníka (len konštatujeme),
 3. bez ohľadu na to, či máte skôr uzavreté životné/rizikové poistenie, je výška poistných súm pevne stanovená bez možnosti jej úprav, do balíkov nie je možné zasahovať, pridávať ani uberať poistné riziká, alebo inak poistenie meniť/dopĺňať (okrem SLSP, kde je možné prejsť z vyššieho balíka do balíka nižšieho),
 4. hoci po mimoriadnej splátke úveru klesne jeho zostatok, výška platby za toto poistenie sa nezníži, je nemenná. V prípade VÚB a UniCredit nikdy (v prípade druhej menovanej tým, že platba za poistenie je jednorazová vopred), v prípade SLSP a Prima banky jedine ak dôjde mimoriadnou splátkou k zníženiu mesačnej platby úveru, v prípade mBank sa výška platby od tretieho roka znižuje, nakoľko ako jediná banka účtuje poistné podľa aktuálnej výšky zostatku istiny,
 5. znížená alebo (inými slovami) zvýhodnená úroková miera sa vzťahuje na isté obdobie (prvú fixáciu) a aj keď vám v banke alebo úverovej zmluve budú tvrdiť, že je to do konca splácania úveru, tak banky majú spôsoby, ako si to ošetriť (a vy navyše nebudete mať páky ako si to ukontrolovať), aby po prvom období fixácie vaša úroková miera nezohľadňovala fakt, že ste si dáke poistenie u nej pred rokmi uzavreli. Skrátka predtým, než vám ju znížia, vám ju o tú istú výšku zvýšia (prirodzene, takto narovinu vám to nikto z nich nepovie).

Suma sumárum:

 • bankopoistenie je drahé pre mladšie ročníky, naopak, pre tie staršie môže byť alternatívou oproti štandardnému rizikovému poisteniu, stále však platí nižšie uvedené,
 • nie je možné ho flexibilne upravovať,
 • nie je možné ho nastaviť podľa toho, aké poistenia už mám,
 • nemôžem si byť istý, že po prvej fixácii banka zníži úrokovú mieru o počiatočné úrokové zvýhodnenie aj v budúcnosti.