Diagnóza: IŽP pozitív

bez IŽP

V marci 2015 boli prichytení na hruškách, keď na firemnom blogu zverejnili zavádzajúce prepočty výhodnosti IŽP oproti priamemu investovaniu s rizikovým poistením.

Keďže nebolo možné ustáť výsledky našej analýzy a prepočtov, blog zo stránky zmazali. Bod po bode sme totiž vyvrátili nesprávnosť prepočtov, či skôr ničím nepodložených tvrdení blogerky. A aby náhodou jej materská firma neutŕžila ďalšiu podpásovku, prepočty už nezverejňuje, ale šíri vo svojom magazíne (viď súbory na stiahnutie v pravej časti obrazovky).

Je pochopiteľné, že ak firma produkuje cca 2/3 obratu i zisku na predaji jedného typu produktov, tak urobí všetko pre to, aby jeho predajnosť a “výhodnosť” propagovala aspoň formou internou. V magazíne Partner 3/2016 preto prišla s novými prepočtami, tentokrát ako IŽP použila program Allegro Premium od Generali. Je to podľa tejto sprostredkovateľskej spoločnosti tzv. exkluzívny (privátny) produkt IŽP, pričom slovo exkluzívny (privátny) možno dešifrovať napr. tak, (1) že ho žiadna iná sprostredkovateľská spoločnosť nemôže distribuovať, alebo i tak, (2) že kým základný produkt poisťovne Generali, program La Vita, ktorého Allegro Premium je klonom, má všeobecné poistné podmienky i poplatky na webe poisťovne Generali zverejnené, Allegro Premium ich nemá. Ale toto je typická črta všetkých tzv. exkluzívnych produktov všetkých sprostredkovateľských spoločností.

Hoc sme chceli nasledujúci odsek uviesť na konci článku, umiestňujeme ho už sem. Odhalí totiž skutočný dôvod propagovania IŽP. Za investičnú zložku v IŽP Allegro Premium s ročným poistným 840 € (teda 210 € kvartálna platba, lebo mesačnú už klientovi ako “novú pridanú hodnotu” neposkytujú) sprostredkovateľská spoločnosť vydávajúca magazín Partner, inkasuje za dva roky 1.512 €. Za pravidelnú investíciu do programu Rytmus od Pioneer Investments s priebežným vstupným poplatkom však inkasuje za tie isté dva roky iba 67,20 €.

Niektorí sa pamätajú na vyhlásenia tejto sprostredkovateľskej spoločnosti, že “znížením poplatkov si sami iniciatívne znížili províziu”, ktorá je na trhu priemerných 180 % ročného poistného za IŽP, pričom oni inkasujú “iba” 140 %. Avšak koľko percent je 840 z 1.512? No predsa rovných 180 %.

Aké nedostatky sme v magazíne Partner 3/2016 našli?

 

1. Zhodnotenie

Predom ešte doplňme informácie, ktoré v magazíne uvedené nie sú. Podľa výšky priebežného poplatku vo výške 4 % zvolili v Pioneer Investments portfólio Rytmus P2 - balancované. K nemu sa z portfólií v Allegro Premium najviac podobá PG vyvážená investičná stratégia. Aká bola ich anualizovaná ročná miera výnosu od roku 2006, keď obe vznikli, do 31. 10. 2016? Ide o porovnanie veľmi dlhého časového horizontu, vyše 10 rokov:

 

Rytmus P2 = 3,76 % p. a. (obrázok č. 1, šípka v poslednom stĺpci, zdroj: pioneerinvestments.sk)

PG vyvážená investičná stratégia = 1,88 % p. a. (obrázok č. 2, zdroj: generali.sk)

Obrázok č. 1

Obrázok č. 2

 

Podobne by dopadlo porovnanie zhodnotenia portfólia Rytmus P3 s PG rastovou investičnou stratégiou. Keďže druhá menovaná je k dispozícii približne 4 a 3/4 roka, anualizovali sme preto jej mieru výnosu za toto obdobie a porovnali s Rytmus P3:

 

Rytmus P3 = 6,41 % p. a. (obrázok č. 1, šípka v predposlednom stĺpci, zdroj: pioneerinvestments.sk)

PG rastová investičná stratégia = 2,44 % p. a. (obrázok č. 3, zdroj: generali.sk)

 

Je nutné uviesť, že na horizonte 35 rokov nebudeme (logicky) porovnávať konzervatívne stratégie.

 

2. Daňový štít

Vie akémukoľvek klientovi akákoľvek sprostredkovateľská spoločnosť garantovať súčasný stav daňovej legislatívy na najbližších 35 rokov? Vedia spolupracovníci tejto spoločnosti povedať, aký stav sme mali pred rokom 2011? Ten stav bol taký, že ak klient splnil časový test a držal cenné papiere, vrátane podielových listov, dlhšie ako 5 rokov, výnos z predaja týchto cenných papierov bol od dane oslobodený (nielen od dane ale i od zdravotných odvodov). Vie akémukoľvek klientovi akákoľvek sprostredkovateľská spoločnosť garantovať, že v priebehu nasledujúcich 35-tich rokoch nedôjde k navráteniu stavu spred roka 2011? Nie, nevie. Tzv. daňový štít je totiž iba zámienkou pre ľahší predaj IŽP.

 

3. Nesprávne vypočítané poplatky

Pri prepočte poplatkov v IŽP nezohľadnili Článok 10 osobitných poistných podmienok - Poplatky, ktorý v bode 10.4 hovorí nasledovné:

Poplatky podľa tohto článku sa splácajú spätným odkúpením podielových jednotiek.

V ľudskej reči to znamená, že za celé zaplatené poistné sa najskôr strhne poplatok za rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou a nakúpia sa podielové jednotky. Klientom nakúpené podielové jednotky potom poisťovňa predá, aby z nich mohla zaplatiť poplatky - napríklad za vedenie účtu, inkasný poplatok, počiatočné náklady atď. Znamená to, že na úhradu napríklad poplatku za vedenie účtu a inkasný poplatok, potrebujete 1,05-násobok 1,25 €, teda 1,31 €. Poviete si 6 centov. Áno iba 6 centov, ale každý mesiac a nie iba pri týchto dvoch, ale aj pri všetkých ostatných poplatkoch je ich skutočná výška o 5 % vyššia.

 

4. Časť “Iné” - povedať iba to, čo sa hodí

Neuviedli v neprospech IŽP:

 • ak z akéhokoľvek dôvodu nezvládate splácať, platbu po dohode s poisťovňou môžete znížiť, avšak “Pri znížení poistného za investičné životné poistenie sa poplatok na krytie počiatočných nákladov poisťovateľa nemení” (Zmluvné dojednania, Článok 9, bod 9.3.2), čo znamená, že sa tento poplatok uplatňuje v takej výške, ako pri uzatvorení zmluvy. Toto sa vám v Rytme od Pioneer ivnestments nemôže stať a ani nestane, lebo takýto poplatok nemá,
 • v koncovej hodnote investície IŽP je započítaný bonus, na ktorého získanie je nutné splniť podmienky (Zmluvné dojednania, Článok 8, bod 8.1.5, písmená a až e), jednou z nich je, že “poistné za celé posudzované obdobie bolo ku dňu posúdenia vzniku nároku na priznanie bonusu uhradené v plnej výške” - koľko klientov je bežne v pár dňovom omeškaní? Alebo, že “počas poistenia nedošlo k redukcii poistenia alebo k čiastočnému odkupu z účtu poistenia,
 • Aktíva jednotlivých fondov a výnosy plynúce z týchto aktív sú vlastníctvom poisťovateľa a ostávajú ním po celú dobu trvania poistenia” (OPP, článok 11, bod 11.2). Pri investovaní do Pioneer Investments (alebo inej správcovskej spoločnosti) ste priamo vlastníkmi podielových jednotiek,
 • “Poisťovateľ stanovuje ceny podielových jednotiek minimálne raz do týždňa” (OPP, článok 12, bod 12.1), avšak správcovská spoločnosť má povinnosť zverejňovať ceny podielových jednotiek každý pracovný deň,
 • čiastočný výber z účtu poistenia je s poplatkom 7,30 €, v Pioneere 0 €,
 • pri zrušení poistenia do ukončeného 10. roku je poplatok 15 až 100 % hodnoty podielových jednotiek (Prehľad poplatkov a parametrov poistenia),
 • v prípade dlhodobého neplatenia poistného môže poisťovňa poistenie zrušiť (prirodzene s uplatnením poplatkov v odrážke vyššie), v Rytme od Pioneeru sa to nemôže stať,
 • informácie o fondoch sa pri IŽP dohľadávajú výrazne ťažšie, poisťovne nemajú tak prísne stanovené informačné povinnosti ako správcovské spoločnosti (Zdroj: Vít Kalvoda, 22. 10. 2010, časopis Fond Shop 21/2010); na stránke generali.sk navyše k niektorým fondom nenájdete KIID dokumenty ani čerstvé mesačné správy,
 • poisťovňa môže inkasný a poplatok za vedenie účtu zvýšiť; v roku 2012 tak urobila napríklad poisťovňa Axa, vo všeobecnosti tak môže urobiť každá poisťovňa a nielen tento poplatok.

Neuviedli v prospech Rytmu od Pioneer Investments:

 • možnosť kedykoľvek a na dobu neurčitú prerušiť investovanie, znovu začať a kedykoľvek dobehnúť pôvodne plánované investície - bez zbytočných žiadostí, poplatkov, bez urgencií, bez zrušenia programu zo strany Pioneer Investments,
 • investovanú sumu môžete kedykoľvek meniť jedným i druhým smerom, pričom platíte ten istý poplatok 4 % z aktuálne zainvestovanej čiastky,
 • investičnú stratégiu nemusíte meniť ako ponožky, už slovo stratégia značí dlhodobosť (takže i napriek dnešnej legislatíve neplatíte žiadne dane a odvody),
 • z psychologického hľadiska dôležitý výrazne pozitívnejší stav účtu oproti IŽP počas prvých 10. rokov; ak klient vidí pozitívne výsledky, program neruší; priemerné slovenské IŽP sa ani 10 rokov nedožije,
 • možnosť detailných výpisov o stave a vývoji investícií k dispozícii kedykoľvek; v IŽP o niečom takom môžete snívať,
 • i keď presiahnete cieľovú sumu, nemusíte ju zvyšovať, program pokračuje v takom istom nastavení a s takými istými poplatkami ako pred jej presiahnutím (v tomto prípade s rovnakým priebežným vstupným poplatkom vo výške 4 %).

Niektorí sa ohradia “a čo oslobodenie od platenia”? Odpoveď: v rizikovom poistení si zvolím pripoistenie invalidity s mesačným dôchodkom na výšku pravidelnej investície. Alebo ak ho už zvolené mám, zvýšim iba poistnú sumu. Cena za toto pripoistenie je dokonca nižšia ako cena za oslobodenie od platenia v IŽP! Navyše v rizikovom poistení od Generali je možné zvoliť invalidný dôchodok už od 41 %, pri oslobodení od platenia je možnosť iba od 71 %. Ono to oslobodenie od platenia, spolupracovníci sekty bordovo-striebornej, je vlastne inak pomenované pripoistenie mesačného dôchodku pri invalidite.

Iní zas budú namietať, že IŽP človeka núti si sporiť na dôchodok a tým ho “ochraňuje pred sebou samým”. V takom prípade, milí predajcovia, sa s klientom dohodnite, že celú výplatu bude posielať vám, aby ste ho ochránili “dokonale”. Pretože kto si chce sporiť/investovať, bude aj bez drahého a investične neflexibilného produktu IŽP. Ani predplatenie telocvične na 35 rokov dopredu ešte nikoho nedonútilo chodiť pravidelne cvičiť. A keby aj do tej telocvične chcel chodiť celých 35 rokov, čo ak po troch rokoch otvorí konkurent lepšie vybavenú a lacnejšiu telocvičňu? Zbytočne si predplatil drahšiu na ďalších 32 rokov.

Apropo, už v marci 2015 sme jasne a na konkrétnom príklade vypočítali, že pripoistenia v IŽP oproti rizikovému poisteniu lacnejšie nie sú. Len pre istotu, tu je odkaz, bod č. 1 článku.

To, čo o IŽP dlhodobo píšeme, hovoria  a píšu i ďalší odborníci. Napríklad najcitovanejší odborník v Českej republike na životné poistenie, Ing. Dušan Šídlo, mimochodom bývalý analytik českého Partners For Life Planning.

 1. “Provize vyplácené prodejcům pojistek patří u nás k největším v Evropě. Výše provize a poplatky skryté v pojistném produktu jsou spojené nádoby, proto spořící životní pojištění je u nás výrazne dražší než například v sousedních zemích.” Zdroj: Jak nás podvádejí, Ing. Dušan Šídlo, str. 114. Pozn. transparentne.info: český a slovenský poistný trh je veľmi podobný.
 2. “Zapomeňme na různá spořící a jednorazová investiční životní pojištění v jakékoliv podobě a oddělme pojištění a investici.” Zdroj: Jak nás podvádejí, Ing. Dušan Šídlo, str. 117.
 3. “Poplatky jsou tak komplikované, že je obtížné se v nich už jen vyznat, natož je pak spočítat… Ke spočtení počátečních jednotek je zapotřebí určitých matematických znalostí, ty však pojišťovací agenti k certifikaci nepotřebují. To vede k tomu, že pojištení prodávají i osoby, ktoré samy nevědí, kolik jimi propagované pojištění klienta skutečně stojí.” Zdroj: Jak nás podvádějí, Ing. Dušan Šídlo, str. 119 a 120.

Čo hovorí Hans Dieter Mayer, aktivista (nemeckej) organizácie na ochranu poistených? “Životná poistka k zabezpečeniu na dôchodok je legálny podvod”. Zdroj: Jak nás podvádejí, Ing. Dušan Šídlo, str. 114.

Múdry finančný sprostredkovateľ sa nespolieha pri tak dlhodobom horizonte, akým 35 rokov nesporene je, na iba súčasne platnú legislatívu. Nespolieha sa taktiež na “oficiálne” kalkulačky inštitúcií, najmä ak nepozná ich konštrukciu. Nespolieha sa na predom nastavený výnos, ale zisťuje, ako sa danej investícii darilo v minulosti. Ďalej sa nespolieha iba na informácie z marketingových seminárov a predovšetkým mu nezáleží na bodoch či peniazoch, ktoré za predaj produktov utŕži dnes, ale v horizonte desiatok rokov.

 

Portál transparentne.info vznikol v roku 2012 ako protiváha nečestným praktikám finančných inštitúcií a predajcov finančných produktov. Ako jediný v SR analyzuje a zverejňuje poplatkovú nákladovosť najmä komplikovaných a najčastejšie predávaných finančných produktov, a to prostredníctvom ukazovateľov PER a REA. Portál nepropaguje, neponúka ani nepredáva finančné produkty alebo služby.

Tags: