Finančná gramotnosť naruby

ked chyba spatna vazba

Veľmi často rezonujúca fráza potreby “zvyšovania finančnej gramotnosti” obyvateľstva je na smiech, ak sprostredkovateľská spoločnosť zamestnáva nekompetentného analytika alebo produkuje kalkulačky, ktoré slúžia iba alebo najmä na to, aby zavádzali dokonca vlastných spolupracovníkov…

Takéto kalkulačky v kombinácii s účelovými prezentáciami sa snažia nahovoriť svojim spolupracovníkom (koncovým predajcom finančných produktov), že sporenie/investovanie cez investičné životné poistenie je z viacerých dôvodov (vrátane finančných) výhodnejšie ako priame sporenie/investovanie cez podielové fondy.

Povedzme si úvodom iba zjednodušene, že v konečnom dôsledku sú i prostriedky platené do investičného životného poistenia umiestňované do podielových fondov, avšak s jedným podstatným rozdielom. Nie priamo, ale prostredníctvom poisťovne - medzičlánku, ktorý túto službu nebude robiť, prirodzene, zadarmo.

Ale poďme postupne recenzovať prezentáciu a výpočty kalkulačky, ktoré sa nám dostali do rúk. Respektíve postupy a metodiku, ktoré v nich použili.

Prvý moment, ktorý nás zaujal je, že daná spoločnosť má “v obehu” viacero verzií kalkulačiek, preto je možné sa dopočítať k rozdielnym výsledkom. Podľa toho “ako je upravená” vám vypočíta výsledky, ktoré (čuduj sa svete) hrajú vo väčšine prípadov v prospech “exkluzívnych” produktov, ktoré táto spoločnosť sprostredkuje ako jediná na trhu.

V tejto časti budeme prechádzať tými najzaujímavejšími časťami prezentácie a kalkulačky, pričom obsah každého slajdu bude vernou (neupravenou) kópiou originálu, vyretušovali/vystrihli, sme iba logo a iné poznávacie znaky danej sprostredkovateľskej spoločnosti. Každý takýto slajd nájdete v stiahnuteľnej prílohe k tomuto článku (nachádzajú sa napravo od tohto článku). Nech môžete posúdiť sami.

I. Prečo IŽP a nie program pravidelného investovania (viď. SLAJD 1)

Prezentácia obsahuje 10 dôvodov, prečo IŽP. Budeme ich rozoberať postupne nižšie. Ako vidieť, je ich iba 8, ale toto je najmenší nedostatok.

II. Ochrana klienta pred sebou samým

Otázka je, či klienti vedia, koľko za danú “ochranu” pred sebou samým platia. A či sa skôr nejedná o ochranu provízie sprostredkovateľa. 

III. “Nezruším 1 lebo tam mám 2”

Týmto myslia, že keď už mám poistenie spolu s investíciou, bude perzistencia vyššia. Nanešťastie ani Slovenská asociácia poisťovní neeviduje štatistiku o priemernej dobe, na ktoré sú IŽP uzatvárané, rovnako ako priemernú perzistenciu takýchto zmlúv. Použime však štatistiku od susedov z Čiech, pretože ako bratský národ sa veľmi nelíšime v správaní v spojitosti s osobnými financiami/poistkami. Tá hovorí, že zmluva je uzatvorená priemerne na 25 rokov a jej priemerná životnosť ani zďaleka nedosahuje 10 rokov.

Navyše ani daná spoločnosť nezverejňuje historické dáta o svojej perzistencii, jediné, čo doteraz zverejnila, boli údaje o ročnej perzistencii. Tá hovorí iba o krajších číslach, a teda, porovnáva v danom roku počet živých zmlúv oproti počtu uzavretých zmlúv, ktorú navyše párkrát zverejnila (zhodou okolností) krátko po uplynutí daného roka. Chýba teda jednoznačná historická štatistika potvrdzujúca daný “fakt”. Preto ho považujeme za neoveriteľný až zavádzajúci

IV. Oslobodenie od platenia

Nevieme, či daná sprostredkovateľská spoločnosť ide s dobou, ale oslobodenie od platenia je vlastne pripoistenie, ktoré znamená, že poisťovňa bude za poistníka uhrádzať vopred dohodnutú čiastku, pokiaľ sa zníži o isté percento jeho trvalá pracovná schopnosť. Stačí teda, ak si v rizikovom poistení pripoistí invaliditu s pravidelnou výplatou na výšku mesačnej investície a má oslobodenie od platenia. Generali Slovensko v rizikovom poistení dokonca ponúka možnosť samostane poistiť platbu do iného programu pravidelného investovania. Tento dôvod preto považujeme za zavádzajúci.

V. Je to lacnejšie (v prípade exkluzívnych programov danej sprostredkovateľskej spoločnosti)

Nie, nie je. Ani v prípade exkluzívnych IŽP, ani v prípade IŽP so zníženou poplatkovou štruktúrou. Chyby, ktoré sú v kalkulačkách danej sprostredkovateľskej spoločnosti sú nasledovné a zásadným spôsobou ovplyvňujú poradie výhodnosti ich programov oproti konkurencii, dokonca oproti programu pravidelného investovania od spoločnosti Pioneer Investments:

  1. Nesprávna metodika výpočtu koncového stavu programu Pioneer Investments, ktorá generuje nižší stav jeho účtu. Ako príklad uvádzame dva slajdy, prvý (SLAJD 2) ako výstup z kalkulačky danej sprostredkovateľskej spoločnosti a druhý ako výstup správny - nami vypočítaný (SLAJD 3). S dodatkom, že vstupné údaje v oboch sú rovnaké! Záver si urobte sami.
  2. Pri všetkých programoch nesprávna metodika očistenia hrubého výnosu o management fee. Pri tomto výpočte použili jednoduché odpočítanie 7 % (hrubý výnos) mínus 1,4 % (management fee), vychádza im teda 5,6 %. Správne má výpočet takýto tvar: 1,07 x 0,986, čo dá výsledok 5,502 %.
  3. Od hrubého výnosu navyše odpočítavajú iba management fee (po prípade i depozitársky poplatok), nie však TER a v prípade fondov investujúcich do fondov syntetický TER (čo je TER a čo ho tvorí viď tento článok), čo ďalej prehlbuje nesprávnosť výpočtov a pomáha niektorým programom, ktoré sprostredkujú. Syntetický TER totiž zohľadnuje celkovú nákladovosť primárneho správcu i sekundárneho správcu.
  4. V prípade konkurečných programov nezohľadňujú možné bonusy a v niektorých prípadoch nadhodnocujú súčet nákladov správcu investície a poisťovne (sčasti nesprávnou aplikáciou výpočtov).
  5. Najkľúčovejším momentom však je, že z nesprávneho základu počítajú počiatočné náklady a BOS pri väčšine svojich “exkluzívnych” programov - rozumej z nižšieho. To vtedy, keď IŽP obsahuje pripoistenia. O ich cenu sa totiž zvyšuje základ pre výpočet týchto poplatkov. Platí totižto, že 5 % môže byť menej ako 3 %. Ako? Jednoducho tak, že 5 % z 50 je menej ako 3 % zo 100.
  6. No a cenu programu ešte ovplyvňuje aj cena hlavného poistenia (poistenie pre prípad akejkoľvek smrti). Čo myslíte, je cena hlavného poistenia v programoch tejto sprostredkovateľskej spoločnosti podpriemerná alebo nadpriemerná v porovnaní s priemerom trhu? S tým si sprostredkovatelia tejto spoločnosti hlavu nelámu, sadzby nemajú, ale môžu sa nechať inšpirovať našou analýzou. Údaje Union a Aegon neoficiálne odmietli poskytnúť (stále to môžu napraviť), Allianz a nové produkty Uniqa používa sadzby fixné, preto je nemožné ich porovnávať so sadzbami prirodzenými (a teda v našej analýze chýbajú).

O tom, že je to teda lacnejšie nemôže byť ani reč. Dokonca ani vtedy, keď si niekto zhotoví/upraví kalkulačky podľa toho, ako sa mu to hodí.

VI. Do 50 % Rytmusov sa pravidelne nesporí

Správne je “Rytmov”… Hm…, prečo asi (sa do 50 % Rytmov pravidelne nesporí)? Jedným z vysvetlení môže byť, že vo väčšine prípadov nechajú sprostredkovatelia tejto spoločnosti uhradiť klientovi predplatený vstupný poplatok a keďže všetky následné provízie už sprostredkovateľká spoločnosť nevypláca, sprostredkovateľ už zarobil a nie je tak motivovaný starať sa o danú investíciu aj napriek tomu, že mu správcovská spoločnosť automaticky generuje do mailu informáciu, že klient si prestal prispievať. Tento argument preto považujeme skôr za neschopnosť a vyvracia tak fakt, že majú “najlepší servis”.

VII. Klient “musí platiť"

Nie, nemusí. Ani zakúpenie permanentky do fitka ma neprinúti pravidelne fitko navštevovať, ale uvedomenie si dôležitosti telesného pohybu a jeho pozitívnych účinkov na zdravie áno. Jediné, čo musí klient s IŽP, je platiť poplatky a mať odkupnú hodnotu po dvoch rokoch nulovú (správne by sme mali uviesť zápornú a nie, nemýlime sa, nakoľko niektoré poplatky sa strhávajú až z akumulačných podielových jednotiek, ktoré sa tvoria až od tretieho roka, dovtedy vzniká tzv. “akumulovaný dlh”).

VIII. Daňový štít

Myslia tým, že do nákladov možno započítať platby za pripoistenia v IŽP a dosiahnuť tak nižší základ dane. Áno, je to pravda. Ale tak isto nebudem jasať za možnosť uplatňovať si do nákladov spotrebu auta s 20 l paliva na 100 km len preto, že takúto možnosť mám. Lebo koniec koncov na tom budem v čistom lepšie, ak budem mať auto so spotrebou iba 5 l paliva na 100 km.

Navyše, do Zákona o dani z príjmov môže byť klauzala o oslobodení od dane z príjmu, pokiaľ držím cenné papiere po dobu dlhšiu ako 3 roky, opäť doplnená aj napriek tomu, že v minulosti bola kvôli konsolidácii rozpočtu vypustená. A celá rozprávka o “daňovom štíte” bude bezpredmetná.

 

Ešte jeden slajd (SLAJD 4) nám nedá nespomenúť, má byť súhrnným porovnaním poplatkov v bežných programoch IŽP a “exkluzívnych programoch” už spomínanej sprostredkovateľskej spoločnosti. Stručne:

  1. i v niektorých “exkluzívnych programoch” je sekundárny management fee (Mng. fee poisťovne), a to v AXA, Allianz, ING,
  2. Mng. fee fondu je takmer identický naprieč trhom,
  3. MAP si uviedli nižší alebo nezapočítali inkasný poplatok,
  4. IUD (počiatočné náklady) i BOS (nákupný poplatok) pri svojich programoch podhodnotili. 

 

Záver:

Množstvo, výška a štruktúra poplatkov (pre osvieženie pozri článok) v ktoromkoľvek IŽP bude v konečnom dôsledku znamenať vyššiu poplatkovú nákladovosť oproti štandardným programom pravidelného investovania (za štandardný program nepovažujeme Kontá Života, programy Zepteru a iné drahé nezmysly).

Nezáleží na tom, že jeden poplatok je nižší oproti priemeru, záleží z akého základu sa strháva a ako sú nastavené ostatné poplatky.

Záleží tiež na tom, aká je cena hlavného krytia (i to je vlastne poplatok), aká je cena a kvalita poistnej ochrany.

To nespomíname to najdôležitejšie, a to výšku provízie za uzatvorenie IŽP vs. programu pravidelného investovania priamo cez fondy. Hádajte, kde je to viac, keď klient má iba rovných 50 EUR mesačne a žiadny iný jednorazový kapitál (prosím, neberme v úvahu, že klient bude splácať predplatený poplatok z prvých mesačných vkladov, lebo to by sme porovnávali už neporovnávateľné a nedržali sa známeho ekonomického hesla ceteris paribus)?

 

Už len otázky na záver. Ktoré ďaľšie kalkulačky a prezentácie majú takto účelovo spracované a vnútri firmy distribuované? Čo na to dohľad nad finančným trhom? Je možné a akceptovateľné takéto účelové nepresnosti distribuovať čo i len v časti firmy (a čo ak v celej)? Na čo je povinné vzdelávanie a absolvovanie povinných preskúšaní/certifikácií pod hlavičkou Asociácie finančných sprostrekovateľov a finančných poradcov? A keď takáto firma rozbehne výmenu staršieho typu programu IŽP za novší (volajú to konverzia), čo má týmto krokom za lubom? A aká je skutočná výhodnosť pre klienta, keď mu prezentujú nie práve presné (teda skôr účelové) prepočty?