Keď INAK neznamená lepšie

Možno konštatovať, že čo právník, to iný právny názor a podobne, čo finančný sprostredkovateľ, to iné portfólio.

Vo finančnom sprostredkovaní je však jednoduchšie identifikovať, čo je viac-menej dobré portfólio a čo naopak viac-menej (alebo viac-viac), portfólio zlé.

Najhorším prípadom je, keď reklamy, billboardy, materiály, vynikajúco naučené frázy a pekne spracované výstupy slúžia iba na to, aby sa ľahšie predávali produkty, ktoré so sebou nesú pekne veľkú províziu pre sprostredkovateľa a klient má pocit, že má portfólio, ktoré by závidel samotný Waren Buffet.

Stretli sme sa s prípadom, ktorý je ťažko uveriteľný. Rozoberieme ho v nasledujúcich odstavcoch.

Nazvime nášho klienta Ivanom, ktorý má krátko po tridsiatke, je ženatý, manželka je s prvorodeným dieťatkom na rodičovskej dovolenke a náš Ivan zarába v čistom 900 EUR mesačne. Pred pár rokmi mu vtedajší sprostredkovateľ pripravil a klient uzavrel nasledovné portfólio:

 1. IŽP s pripoistením smrti s nízkou poistnou sumou (ešte nebol ženatý a dieťatko neplánoval), s pripoistením trvalých následkov úrazu na 40.000 EUR s progresiou 400 %, kritickými ochoreniami na 17.000 EUR a oslobodením od platenia. S bežným mesačným poistným približne 42 EUR;
 2. dva programy pravidelného investovania, jeden s dynamickým profilom, druhý s konzervatívnym profilom, oba s predplateným poplatkom a mesačným vkladom spolu 70 EUR;
 3. jednorazovú investíciu s vyváženým investičným profilom za cca 5.000 EUR;
 4. ďalej stavebné sporenie a rezervné konto.

Do poistenia a pravidelného investovania teda odchádzalo 112 EUR mesačne (dáke zvyšné peniaze smerovali do stavebka a rezervného konta), pri mesačnom príjme 900 EUR teda s prižmúrením jedného očka celkom akceptovateľné portfólio.

Dôležité je ešte doplniť informáciu, že klient sa medzičasom oženil, manželom sa narodil synček, o pár rokov plánujú ďalší prírastok, manželka v minulosti uzavrela zmluvu IŽP, kde jediné poistenie bolo poistenie pre prípad akejkoľvek smrti na 40.000 EUR (nemala a ani dnes nemá finančné záväzky) s platbou 33 EUR mesačne. Obaja manželia sú navyše sporiteľmi v II. dôchodkovom pilieri a majú zvolený garantovaný dôchodkový fond.

“Kvalitný servis”, teda následná starostlivosť, začal po tom, ako pôvodný sprostredkovateľ ukončil svoje pôsobenie v danej firme (odišiel z finančného sprostredkovania) a o nášho Ivana sa začal “starať” manažér pôvodného sprostredkovateľa. Ako vyzeral jeho následný servis?

 1. Klientovi uzavrel ďalšie IŽP s ročnou platbou 420 EUR, automatickou indexáciou, poistnou sumou na smrť 0 (nula) EUR a nie veľmi dôležitými pripoisteniami typu “Poistenie pre prípad drobných vymenovaných úrazov” a pod.,
 2. Klientovi formou "naozaj fundovaného" mailu poradil vybrať z fondov (viď Súbory na stiahnutie), a to len preto, aby mu za túto čiastku predal jednorazovú investíciu cez poisťovňu,
 3. nezaoberal sa optimalizáciou manželkinej starej zmluvy IŽP (absolútne nepoužiteľne nastavenej),
 4. ponúkol ďalšie poistenie, tentokrát rizikové za cca 80 EUR mesačne, kde “zabudol” zohľadniť krytia z prvého IŽP (inak už teraz by sa platby za životné poistenia vyšplhali na takmer 200 EUR mesačne - pričom klient zarába stále rovnakých 900 EUR a manželka poberá rodičovský príspevok),
 5. Uzavrel ďalší program pravidelného investovania s platbou 50 EUR/m s postupne splácaným predplateným poplatkom (do úplného uhradenia poplatku sa tak reálne investovalo iba 25 EUR),
 6. Vôbec sa nestaral, prečo klienti v II. pilieri majú zvolený najmenej zarábajúci fond a minimálne ich neinformoval o možnosti prestúpiť napr. aspon z časti do indexového fondu (pozn.: žeby preto, že z toho nie je provízia!?).
 7. Tiež sa nezaujímal o to, odkiaľ Ivan vezme ďalšie desiatky EUR mesačne do stavebka (v tomto roku už vyše 100), na získanie plnej štátnej prémie.

Ak by sme to zhrnuli, do poistiek takmer 200, do stavebka na získanie plnej štátnej prémie 100, do programov pravidelného investovania 120…, to je bez tvorby rýchlodostupných rezerv (primeraná opatrnosť vo finančnom plánovaní je prvoradá, najmä keď plánujeme ďalší prírastok do rodiny), spolu 420 EUR mesačne… Príjem Ivana je stále 900 EUR a manželky okolo 200 EUR mesačne. A Ivan s manželkou sú stále bez úverov a žiadne ani neplánujú!

Čo stačilo urobiť? Upraviť prvé IŽP, navýšiť v ňom poistnú sumu na smrť a doplniť všeobecnú invaliditu. Poistné by to navýšilo z 42 na cca 50 EUR, neuzavrieť ďalšie IŽP ani ďalší program pravidelného investovania, tým by nemusel ponúkať nové rizikové poistenie za spomínaných 80 EUR, pričom manželku i dcérku mohol dopoistiť tiež do pôvodnej zmluvy, a to za cca 20 EUR. Pôvodnej jednorazovej investície sa nemal chytať a nepredať klientovi jednorazovú investíciu cez poisťovňu a v II. pilieri mal navrhnúť zmenu do indexových fondov. Optimalizovať mal i manželkine staré IŽP. Takto by do poistenia šlo o pár desiatok EUR mesačne menej (spolu cca 80). Tým by síce nezarobil veľa, ale v sloganoch spoločnosti, za ktorú tento sprostredkovateľ kope, sa predsa nenachádza “Lebo majú najpremyslenejší spôsob na ošklbávanie”.

Týmto prirodzene negeneralizujeme a nekonštatujeme, že podobný alebo rovnaký prístup uplatňujú všetci sprostredkovatelia danej spoločnosti, naznačujeme iba, že pekné billboardy a reklamy ešte nie sú zárukou kvalitného, ohľaduplného a proklientsky orientovaného finančného sprostredkovania a najlepšieho servisu. Jedným dychom tiež dodávame, že s podobným prístupom sa možno stretnúť aj u niektorých sprostredkovateľov z iných spoločností a iných osôb predávajúcich finančné produkty.

Sprostredkovateľovi, ktorý tieto nevýhodné zmeny navrhol, sme poskytli priestor na vyjadrenie, naďalej sme otvorení ho poskytnúť, a to i formou, že nebude dotknuté jeho súkromie, t. j. pod absolútnou anonymitou. Tešíme sa na jeho reakciu.

Apropo, keby Ivanovi tento sprostredkovateľ nechal pôvodné fondy a neuzavrel mu jednorazovú investíciu cez poisťovňu, mal by na účte viac.