Kein Ertrag, kein Sicherheit

palec dole

Sú špecialistami na vecné hodnoty s takmer 30 ročnými skúsenosťami a overeným finančným sprostredkovateľom, ponúkajú exkluzívne produkty a na kvalite im záleží.

Ak ste aj napriek týmto superlatívam dosiaľ nedali na radu “profíka” z E&S Investments, nemohli ste urobiť lepšie. Prečo? Pozrime sa, akými investičnými radami sa môžu obchodní zástupcovia tejto a jej sesterských spoločnosti “pochváliť”. 

1.    Investícia “hodná” zlata

Vidina ziskov z jagavého kovu v spojení s predajnými technikami predajcov motivovaná províziou môže dopadnúť i tak, ako dopadol jeden český hokejista a stovky ďalších Čechov. Namiesto zlata wolfrám, podvedení klienti a spoločnosť, ktorá mala “zlato” v úschove, EVVE, v insolvenčnom konaní. Tieto fakty sú všeobecne známe, stačí si pozrieť na webe dostupné informácie tu, tu a tu.

Teraz si poviete, však sa sekli iba raz, toto sa predsa môže stať aj mastrovi tesárovi. Omyl, pozrime si ďalší investičný tip.

2.   Shedlin a investície do nehnuteľností

Sľubovaných minimálne 14 % p. a. a “štandardne” okolo 20 %, no nekúpte si napríklad najdrahšiu základovú dosku na svete. Projekty v Abú Dhabí, Číne, Latinskej Amerike… a správca Shedlin od novembra minulého roka v insolvencii, tak ako “zlatý” EVVE. I keď sú jednotlivé fondy od správcu Shedlin právne samostatné, je pravdepodobné, že investori neuvidia ani počiatočnú investíciu.

Obe vyššie uvedené investície neboli prirodzene zadarmo. Investori zaplatili vstupné poplatky okolo 5 %, ktoré inkasovala spoločnosť zastrešujúca sprostredkovateľov. Okrem insolvenčných konaní prebieha v EVVE i vyšetrovanie kriminálne, nakoľko viacero faktov nasvedčuje tomu, že šlo o vopred naplánovaný podvod. Že by podobný osud čakal i na Shedlin?

3.    Keď Templeton zavelí "a dosť"!

Iste si pamätáte, že “iba” predajcovia E&S mohli ponúkať fondy od Franklin Templeton. Ten im dal zbohom (ktovie prečo) a preto si firma našla nové a “lepšie” alternatívy. Tými alternatívami sú fondy Evolution v správe CAIAC-u.

Čím sa vyznačujú fondy Evolution? Konkrétne Evolution Emerging Balanced Fund (ISIN LI0210946146) a Evolution Emerging Dynamic Fund (ISIN LI0210946104)? V stručnosti týmto:

-    vysoké poplatky
-    existujú veľmi krátku dobu,
-    dosahujú úbohú výkonnosť.

Poplatky

Vstupný poplatok 5 %

Náklady fondu 5,40 % p. a. (ročne), resp. 5,78 % p. a.

Výkonnostná odmena 20 %

Vľavo poplatky EVO Balanced Emerging, vpravo EVO Dynamic Emerging. Zdroj: fondsweb.at z 20. 4. 2016.

Náklady fondu vo výške 5,40 %, resp. 5,78 % (tiež známe ako syntetický TER, alebo Laufende Kosten - z nemčiny, alebo Ongoing Charges - z angličtiny) sú jedným z najvyšších poplatkov pri fondoch dostupných v SR. Ich výška je ovplyvnená nielen poplatkami CAIAC-u, ale i poplatkami primárnych správcov, nakoľko portfólio manažér neinvestuje priamo do akcií či dlhopisov, ale do iných fondov. Takže ak v hrubom zarobia aktíva primárneho fondu 10 % za rok, pre investora to znamená výnos iba okolo 4 % (1,1 x 0,946), resp. okolo 3,6 % (1,1 x 0,9422). Z týchto 4, resp. 3,6 % je potrebné odpočítať ešte 20 % ako výkonnostnú odmenu (pokiaľ bol presiahnutý High Watermark), teda v čislom iba 3,2 resp. 2,88 %!!! Takže podkladové aktíva dosiahli výnos 10 % a investor iba 3,2 resp. 2,88.

Je známe, že aktívne riadené fondy sú vo všeobecnosti drahšie na správu, ale náklady na ich správu vo svete neprekračujú 3 % p. a. a neberú žiadnu výkonnostnú odmenu.

Okrem poplatkov správcovi (ktoré uvádzame vyššie) platíte ďalší poplatok predajcovi E&S, ktorý je pri pravidelnom investovaní do týchto dvoch fondov vo výške až 14-násobku mesačnej investície. Vraj za doživotný servis a poradenstvo.

“Časom overená investícia”

Oba fondy majú za sebou iba niečo vyše 2 roky. S predajom začali v roku 2014 a natíska sa otázka, prečo na svojej stránke nezverejnili výkonnosť za tento rok. Asi preto, že kým MSCI World podrástol od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2015 o vyše 40 %, oba fondy Evolution posilnili iba o cca 10 % (viac v nasledujúcom odseku).

Úbohá výkonnosť

Tým sa dostávame k najdôležitejšiemu. Keďže sa jedná o fondy fondov, pri ktorých má portfólio manažér voľné ruky, možno fondy zaradiť medzi strešné so zmiešanou investičnou stratégiou a aktívnou správou. Hoc sa k nim hľadá benchmark ťažko, pomohli nám verejne dostupné weby, ktoré porovnanie výkonnosti a volatility urobili za nás:

Porovnanie výkonnosti EVO Balanced Emerging (hore) a EVO Dynamic Emerging (dole) s ostatnými porovnateľnými fondmi. Prvý riadok v obrázkoch je za fond EVO, na druhom riadku výkon najlepšieho fondu, na treťom priemerného fondu a na štvrtom najhoršieho fondu. Zdroj: fondsweb.at zo dňa 20. 4. 2016.

Tzv. Risk matrix zas porovnáva oba fondy z hľadiska výkonnosti a rizika (volatility). Oba EVO fondy su znázornené fialovou bodkou. Čím nižšie sa bodka nachádza, tým nižšiu výkonnosť v porovnaní s konkurenčnými fond dosahuje. Čím vias vpravo sa nachádza, tým je fond rizikovejší (má vyššiu volatilitu). Na obrázku je zelenými bodkami znázornených ďalších 20 konkurečných fondov z danej kategórie za obdobie 2 rokov (oba EVO fondy sú na trhu približne 2 roky). Ďalšiu informáciu, ktorú možno v obrázkoch nájsť, je celkové umiestnenie vo svojej kategórii. EVO Balanced je na 522. mieste, EVO Dynamic na 520. mieste. Zdroj: teletrader.com z 20. 4. 2016.

Zárobok a istota? Nein, nein, kein Ertrag und kein Sicherheit!