Ohýbanie "zaslúženej" provízie

Ak dnes niekto tvrdí, že vyplácať zásluhové provízie predstavuje pridanú hodnotu pre všetky zainteresované strany (klient, inštitúcia, sprostredkovateľ), ohýba fakty síce obratne, lež v podstate účelovo. A môžu byť za tým iné skryté úmysly.

Ak by to so zaslúženými províziami malo byť naozaj košér:

  • nesmeli by sprostredkovalia ponúkať klientom predplatené poplatky pri programoch pravidelného investovania,
  • nesmeli by inkasovať jednorazovú províziu za sprostredkovanie úveru (hypotéky, na bývanie…),
  • nesmeli by inkasovať províziu zo sporiacich životných alebo rizikových poistení nielen zálohovo, ale ani priebežne počas iba (!) prvých dvoch rokov, ale po presne takú dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára.

A naopak:

  • museli by poberať pravidelnú, hoc výrazne nižšiu províziu za sporiace i rizikové poistky, a to aj 30 rokov, ak je zmluva uzatvorená a platená napríklad 30 rokov,
  • museli by poberať pravidelnú, hoc výrazne nižšiu províziu za programy pravidelného investovania, teda iba z každého vkladu,
  • museli by poberať pravidelnú, hoc nižšiu províziu za obdobie trvania úverového vzťahu klienta s bankou.

Zaslúžené provízie dnes už fungujú. Typickým príkladom je komplet neživotné poistenie. Provízia sa vypláca každoročne, pokiaľ poistku klient platí.

Za zaslúženou províziou je skrytý iný úmysel. Ak v zmluve medzi sprostredkovateľskou spoločnosťou a sprostredkovaľom sprostredkovateľská spoločnosť napíše klauzulu, že “po ukončení zmluvného vzťahu zanikajú akékoľvek nároky sprostredkovateľa na províziu”, znamená to, že nevyplatenú časť provízie, aj napriek faktu, že zmluva je naďalej platná a platená, už NIKDY neuvidí. V podstate je týmto sprostredkovateľ v zajatí. Ak odíde, príde o zaujímavé príjmy. A prečo by odchádzal? Napríklad preto, že po čase zistí, že nie všetko v danej spoločnosti funguje tak, ako mu manažér nahovoril na pohovore alebo počul na stovkách (často iba marketingových) školení.

Apropo, po odchode ku konkurencii nevyplatená provízia ostane celá jeho bývalej sprostredkovateľskej spoločnosti. Dobrý biznis motív zabalený do sladkých rečí.

Na záver jedna básnická otázka. Ak už klient zo systému zaslúženej provízie nijako neprofituje, akú pridanú hodnotu mu prinesie znemožnenie platiť si poistku mesačne? (Až na jedno konkrétne detské IŽP a jedine s ročnou platbou.)

 

Pozn.: Tento článok je určený predovšetkým sprostredkovateľom a sprostredkovateľkým spoločnostiam.