Povinné čítanie

Nie je žiadnym  tajomstvom, že na poli finančného sprostredkovania je žalostne málo odbornej a profesionálne spracovanej literatúry. 

Preto sa klienti a často krát aj poradcovia, môžu spoliehať iba na informácie a skúsenosti z praxe, alebo na zaručene „objektívne“ informácie v podaní rôznych školení. O kvalite a objektívnosti týchto zdrojov by sa dal napísať celý román, čo nie je náplňou dnešného článku.

Svetlou výnimkou v tejto doslova tme je autor už druhej odbornej publikácie, autor stoviek článkov o financiách a najcitovanejší odborník na poistný trh v ČR, lektor a analytik, Ing. Dušan Šídlo.

Jeho prvú i druhú knižnú publikáciu (Život jako riziko resp. Jak nás podvádejí) by si bez výnimky mal povinne prečítať, a naštudovať každý, kto to so správou svojich či cudzích financií myslí vážne. Nech už je to finančný sprostredkovateľ/poradca, zamestnanec finančnej inštitúcie, ale aj súčasný či budúci užívateľ finančných produktov. Sprostredkovateľ/poradca z dôvodu, aby ho spätne neškrelo svedomie za odporučenie nesprávneho produktu, alebo nesprávne nastaveného produktu. Pre klienta, aby sa neučil z vlastných, draho zaplatených chýb.

Prvá publikácia - Život jako riziko - obsahuje prehľadne spracovanú oblasť životného poistenia, mieru pravdepodobnosti výskytu jednotlivých rizík, spôsoby stanovenia a výberu správnych poistných súm, a to najdôležitejšie, voľbu vhodného poistného produktu. Kniha síce vychádza z podmienok českého trhu, no slovenský sa od neho líši len pramálo.

Druhá publikácia - Jak nás podvádejí - opisuje a vystríha pred najčastejšími nekalými praktikami finančných inštitúcií, zástupcov týchto inštitúcií, predajcov finančných produktov, ale i finančných sprostredkovateľov/poradcov. Kniha je prehľadne členená na kapitoly podľa finančných sektorov.

Okrem vymenovania nekalých praktík prináša autor i praktické návody ako sa nenechať zneužiť či okradnúť. Keďže výskyt a používanie týchto praktík je v SR i ČR takmer totožný, spôsoby obrany sú aplikovateľné i na náš finančný trh.

Zatiaľ čo sa v SR o nízkej finančnej gramotnosti iba rozpráva a subjekty zodpovedné za jej zvyšovanie nevyvíjajú žiadne aktivity, uvedené publikácie ich v plnej miere suplujú, čoho dôkazom je i sumár v podobe troch desator, ktoré je vhodné si neustále pripomínať:

1) desatoro finančnej inteligencie,

2) desatoro podľa Českej národnej banky a

3) desatoro finančnej nezávislosti.

 

I keď sa v druhej menovanej knihe jedna nekalá praktika neuvádza, na Slovensku má relatívne častý výskyt. Je ňou „darovanie” finančného produktu, najčastejšie v podobe životného poistenia, či už kapitálového alebo investičného. „Darca”, ktorý je najčastejšie rodinným príslušníkom alebo blízkym priateľom „obdaruje” niekoho tak, že zaplatí prvé mesačné poistné a celú zodpovednosť za zvyšné platby (i niekoľko desiatok rokov) nesie „obdarovaný”. Prirodzene provízia za takýto „dar” darcovi niekoľkonásobne pokryje náklady na prvú mesačnú platbu. Jedná sa tak skôr o dar danajský ako skutočný.

Preto ani jedna z týchto publikácií by nemala chýbať v knižnici žiadneho finančného začiatočníka ale ani profesionála.