Rozhýbať kolos je ťažké

Vítame Allianz – Slovenskú poisťovňu v rodine transparentných inštitúcií zverejňujúcich svoju poplatkovú štruktúru v programoch investičného životného poistenia.

Posledný rok – dva sa v oblasti životného/rizikového poistenia na Slovensku niesli (a veríme, že i naďalej budú niesť) v duchu inovácií, úprav existujúcich, či skôr prinášaniu nových produktov, ktoré poistnému trhu SR objektívne chýbali.

Poistné produkty so sporiacou zložkou, či už cez kapitálové alebo investičné poistenie, začínajú pomaly ale isto strácať pôdu pod nohami a sú vytláčané rizikovým poistením. Je zrejmé z akého dôvodu.

K zmenám sa pomaly ale isto hlási (podľa ročného predpísaného poistného) i najväčšia poisťovňa v SR, Allianz – Slovenská poisťovňa. Trend, ktorý nastolili ostatné poisťovne (najmä ING, Generali, AXA i MetLife) sa nedá donekonečna ignorovať, preto i Allianz – SP robí kroky. Či zatiaľ skôr krôčiky.

Krôčikmi možno nazvať zníženie minimálneho poistného do sporiacej zložky v IŽP z 20 na 15 EUR mesačne. Ak vezmeme do úvahy, že všetky pripoistenia vrátane rizika akejkoľvek smrti sú v IŽP samostatné, tak sporiacia/investičná zložka stráca opodstatnenie. Tým, že riziko smrť je v každej zmluve s fixným poistným, stráca sa najmä efekt nižších nákladov na poistné.

Ukazovatele PER basic a predovšetkým PER plus (vďaka samostatnosti pripoistení) zaraďujú programy Invest Plus no najmä Invest Strategie k tým lacnejším. Netreba zabúdať, že ukazovateľ PER nie je všemocný. Nezohľadňuje sekundárny management fee zo strany poisťovne, ten je v prípade Allianz – SP v rozpätí od 0,70 do 1,50 % p. a. a radí sa tak k jedným z vyšších (najvyšších). Iné poisťovne, konkurenti, sa dali opačným smerom a tento poplatok znížili (ING Smart, MetLife Dôchodok, MetLife Life), či sa nechali počuť, že v jeho znižovaní budú pokračovať (ING Smart).

Netreba zabúdať, že aj dvojročné poistné (iba za hlavnú zložku) ako základ na výpočet počiatočných nákladov sa strháva až do 65-ky, čo v prípade 20-ročného klienta znamená umorovanie počiatočných nákladov celých 45 rokov. V iných programoch konkurencie je to maximálne 30 rokov.

Ďalším krôčikom môže byť „pribalenie“ smrti úrazom na 5 rokov na poistnú sumu 10.000 EUR (v prípade autonehody 20.000 EUR) zadarmo ku každej novej zmluve. Na následky autonehody podľa Štatistického úradu SR v roku 2011 zomrelo z celkového počtu obyvateľov SR iba 2 % ľudí a samotné poistenie smrti úrazom patrí k tým najlacnejším.

Chcelo by to teda trochu viac. Možno budeme prekvapení unisex sadzbami. Možno zmeny vo vedení poisťovne smerom k externým spoločnostiam prinesú nové pozitívne updaty a možno poisťovňa Allianz – SP potrebuje iba čas. Rozhýbať kolos je totiž vždy náročnejšie.