Transparentnosť od susedov

Pred pár dňami sme na našom facebook profile avizovali, že porovnáme sadzby krytia rizika smrť v programoch IŽP - tie naše s jednou českou poisťovňou. Nadväzujeme tak na článok z októbra minulého roka, resp. z konca apríla aktuálneho roka, kde porovnáme sadzby jednotlivých poisťovní pri tomto riziku.

Na veľké prekvapenie totiž zisťujeme, že na svete existujú i poisťovne, ktoré sú nielen ochotné, ale i schopné povedať o svojich poplatkoch úplne všetko. A dať to ešte aj na web. Aby ste nezačali hľadať, ktorá slovenská poiťovňa takýto krok urobila, hneď vás zastavíme, lebo do takéhoto štádia transparentnosti zatiaľ žiadna naša poisťovňa nedospela.

Jedná sa o českú poisťovňu zo skupiny Vienna Insurance Group, Pojišťovnu České spořitelny. Príkladom transparentnosti by mohla byť najmä (no nielen) pre iné dcéry rakúskej VIG pôsobiace v SR, pre poisťovne Kooperativu, Komunálnu poisťovňu, Kontinuitu i Poisťovňu Slovenskej sporiteľne, ktorým transparentnosť zatiaľ nič nehovorí.

Nebudeme skúmať žiadne iné poplatky či sadzby za iné riziká, ani počítať nákladovosť podľa PER, iba porovnáme sadzby za riziko smrť a použijeme pri tom tabuľku z článku "Naše je to najlepšie II", do ktorej doplníme priemernú výšku sadzby pre klienta vo veku 25 - 65 rokov, a to tým istým spôsobom, akým sme porovnávali našu pôvodnú šesticu. 

Poisťovňa Rozdiel v cene oproti benchmarku v %
Pojišťovna České spořitelny - 24,76
MetLife + 0,00
Generali Slovensko + 2,43
ING + 23,46
Wüstenrot + 25,05
AXA + 38,06
CIG Pannónia + 126,24

Teda oproti nami známej najlacnejšej cene poistenia akejkoľvek smrti v programoch IŽP strhávanej prirodzeným poistným, vyjde toto riziko v PČS ešte o takmer 25 % priemerne lacnejšie (pre vekovú kategóriu 25 - 65 rokov).

Ako je to možné? Dôvodov môže byť viacero. 1) väčší poistný trh, teda možná nižšia marža na jednotku poistného, 2) s väčším trhom spojené nižšie ceny zaistenia, 3) nižšia úmrtnosť, 4) objektívnejšie nastavenie sadzieb po ich zjednotení žena/muž, 5) iné rozloženie poistného kmeňa medzi pohlaviami. Medzi menej pravdepodnými, či vôbec nepravdepodobnými môžeme spomenúť veľmi prísne poistné podmienky, prísne nastavený zdravotný dotazník a prirážky k poistnému za ľahké zdravotné komplikácie, väčšia konkurencia, prípadne, že poisťovňa si tento poplatok kompenzuje poplatkami inými.

Nech už je to čokoľvek z vyššie spomenutého, palec hore za transparentný prístup!