V pretekoch o klienta zaradili vyššiu rýchlosť

 

Existovať v prostredí silnej konkurencie a boja o každého jedného klienta je náročné, z dlhodobého hľadiska sa vždy vyplatí.

Platí to najmä o trhu životného/rizikového poistenia. Slovenský trh prešiel v posledných pár rokoch výrazným posunov vpred. Na vavrínoch nespí v poslednom období najmä trio poisťovní. AXA, Generali Slovensko a ING poisťovňa. O programoch rizikového poistenia poisťovne Generali Slovensko sme publikovali článok pred časom, dnes sa pozrieme na program od poisťovne ING, ING Smart.

Už samotný príchod tohto programu znamenal výrazné odklonenie od predošlých IŽP tejto poisťovne. Nové pripoistenia alebo výrazné úpravy v tých existujúcich, bonusy, nová – prehľadnejšia štruktúra poplatkov, nižší sekundárny management fee,  pre klienta prijateľnejší pomer sporiaca zložka versus pripoistenia, transparetnejšie VPP a OPP. A ako prvá na Slovensku vôbec prišla s unisex sadzbami za niektoré riziká (poistenia/pripoistenia).

Kedysi „chudobné“ poistné podmienky dnes obsahujú komplet sadzobník poplatkov, poisťovňa zároveň prešla zo systému počiatočných jednotiek naviazaných na bežné poistné na systém alokačného percenta. Tieto počiatočné náklady sa navyše viažu iba na hlavné poistné. V sekcii životné poistenie, poisťovňa ING sme uviedli  ako poisťovňa od 15. 9. 2012 znížila sekundárny management fee (link tu). A zatiaľ neoficiálne informácie hovoria o ďalšom znižovaní tohto poplatku v budúcom roku.

Poisťovňa od príchodu programu ING Smart zaviedla systém bonusov. Tie sme už uviedli pri spustení portálu, týkajú sa bonusov, ktoré majú za následok vrátenie časti zaplatených administratívnych a variabilných poplatkov, ale i poplatkov za krytie rizika. Keďže si v poisťovni zrátali aká dlhá (resp. krátka) je na Slovensku priemerná pretrvanosť zmlúv tohto charakteru (IŽP), rozhodli sa pri pripoistení kritických chorôb  tento bonus zrušiť a klientovi namiesto toho ponúknuť  cenu o vyše polovicu nižšiu, navyše pri rozšírenom balíku. Ten pôvodný obsahoval 14 diagnóz, ten nový pokrýva až 67 diagnóz s možnosťou aj čiastočného plnenia, pri ktorom navyše pripoistenie nezaniká. Pri ochoreniach v konečnom štádiu, teda takých, ktoré sú postupujúce a ktorých prognóza je počítaná v mesiacoch je klientovi vyplatených dokonca 150 % poistnej sumy. Diagnóza rakovina pokrýva i rakovinu in situ, teda rakovinu lokalizovanú v najskoršom štádiu.

Poisťovňa tiež preradila 25 povolaní z II. do I. rizikovej skupiny. Za zmienku  preradenia stoja najmä pre iné poisťovne typické povolania z druhej rizikovej skupiny - barman, čašník, kuchár atď. K preradeniu do nižších rizikových skupín došlo i v tretej a štvrtej rizikovej skupine.