Zombie ešte žije

Spoločnosť pôsobí najmä na východnom Slovensku a po istej odmlke začínajú klientov lákať na nový “vynikajúci” produkt investičného životného poistenia. Ako to už u nich chodí, minimálne ročné poistné je cca 1.000 €. Za to klient dostane vysoké poplatky a zopár medových motúzov o tom, ako je IŽP vynikajúca investícia so znamenitými výnosmi. No nekúp to!

Áno, hádate správne, je to Brokernet a ešte stále žije.

Poďme sa pozrieť na ich posledný produkt, IŽP Brokernet EURO-SIGNUM Pro, od maďarskej poisťovne CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Pozrieme sa spoločne na jeho poplatky a nákladovosť.

Nebudeme hneď kritizovať, hoc chváliť moc nie je čo. Spomeňme však fakt, že všeobecné obchodné/poistné podmienky a cenník poplatkov vrátane ceny za krytie rizika smrti majú ako jedna z mála poisťovní zverejnený jednak na webe (http://www.cigslovensko.sk/tlaciva) a jednak je súčasťou návrhu poistnej zmluvy. To na analýzu poplatkovej nákladovosti a porovnanie medzi poisťovňami postačuje pre profesionálov, pre bežného klienta a pre bežného sprostredkovateľa je systém poplatkov strhávaných počiatočnými podielovými jednotkami absolútne neznámy. Rovnako tak spôsob a výška strhávania poplatku za riziko smrti a spôsob znižovania výnosu vplyvom sekundárneho management fee v programoch IŽP.

Spoločnosť Brokernet predáva IŽP až na výnimky bez možnosti pripoistení, obyčajne iba s možnosťou poistenia akejkoľvek smrti. Teda ako „vynikajúcu“ investičnú príležitosť.

Investovať cez IŽP sa neoplatí a ešte nikto tento fakt nedokázal vyvrátiť (argumentmi, nie hlúposťami). Tak je na tom i toto IŽP. Hlavnými slabinami tohto produktu sú:

  • vyžaduje vysoké minimálne poistné,
  • je zaťažené vysokými poplatkami (od počiatočných nákladov, alokačného poplatku (BOS), administratívneho poplatku a vôbec z programov IŽP na našom webe porovnávaných  najvyššieho sekundárneho management fee),
  • zrážky za riziko smrť (prirodzene v unisexovej podobe) sú vyše dvakrát drahšie ako v porovnaní s poisťovňami MetLife a Generali (tiež v unisexovej podobe),
  • poisťovňa vo VPP uvádza, že niektoré z poplatkov  „raz ročne zvýši o mieru inflácie, ktorá je publikovaná maďarským Ústredným štatistickým úradom“.

Obľúbeným predajným argumentom zástupcov Brokernetu je, že zo zmluvy má klient nárok na bonus, dokonca si môže vybrať aký. Podrobnejšie o bonusoch píšeme v stiahnuteľnom .pdf v sekcii poistenie, poisťovňa CIG Pannónia (CIG Pannónia IŽP sadzobník). Háčik? Áno! Jeden bonus môžete získať až keď ročné poistné dosiahne aspoň 1.600 € a druhý až keď splníte 4 podmienky. Bonusy nie je možné kombinovať.

Z ďalších perličiek vyberme ešte tieto. Bod 22 všeobecných poistných podmienok v písmene d) hovorí nasledovné: „Právo aplikované v súvislosti s poistnou zmluvou je právo Maďarskej republiky.“ a písmeno f) toho istého bodu: „Na všetky súdne spory vyplývajúce z poistení určených s týmito podmienkami disponuje právnou kompetenciou súd Maďarskej republiky, ďalej príslušným je Budapeštiansky súd II. – III. okrsku.“. Skôr spomenuté ustanovenia asi nepotrebujú ďalší komentár.

Zaujímavý je i systém poistného krytia. Jediným možným poistením je poistenie akejkoľvek smrti. Minimálna výška poistnej sumy je trojnásobok, maximálna päťnásobok ročného poistného. Maximálna je zároveň ohraničená zhora sumou 70.000 €. Prvý rok sa rizikové poistné nestrháva, druhý rok sa strháva sadzba za riziko smrti úrazom a od tretieho roka sadzba za riziko akejkoľvek smrti. Poisťovňa zároveň prvé dva roky neposkytuje poistné plnenie v prípade poistnej udalosti smrť z inej príčiny ako smrť úrazom.

Suma sumárum, predajcovia drahých produktov, ktorí tomu buď nerozumejú alebo zámerne okrádajú klientov ešte nevymreli a finančná gramotnosť nielen obyvateľstva, ale i finančných sprostredkovateľov je stále (a možno i zámerne) úboho nízka. Takéto programy totiž dokáže predávať iba díler bez kúska (s-)vedomia.