Basler

Grobianska poisťovňa

Typický príklad zahmlievania a arogancie, ktorý tu podrobne opíšeme, je znakom toho, že poistný trh na Slovensku je transparentný asi tak, ako verejné obstarávanie pod kuratelou súčasnej vlády.

Tags: