II. pilier

Sociálna poisťovňa sa ospravedlňuje

Ospravedlnenie Sociálnej poisťovne

Vážení súčasní i potenciálni sporitelia v II. dôchodkovom pilieri

Otvorený list predsedovi vlády

Otvoreny list precedovi

Keďže Sociálna poisťovňa do dnešného dňa neodpovedala na moju písomnú žiadosť, podanú osobne dňa 10. 4. 2015 a navyše rozosiela ďalšie znôžky klamstiev a výmyslov, obraciam sa týmto priamo na vyššiu inštanciu:

Otvorený list Sociálnej poisťovni

Otvorený list Sociálnej poisťovni ako odpoveď na aktuálne rozposielané zásielky ohľadom otvorenia II. piliera.

Na margo listu zo Sociálnej poisťovne

A je to tu! Sociálna poisťovňa zasiela sporiteľom listy, ktoré im majú „pomôcť“ rozhodnúť o ich zotrvaní/vystúpení z druhého piliera.

Tags: 

Na čej strane stoja?

Sporiteľ v II. pilieri by čakal, že DSS budú stáť za ním, keď to už nerobia ním volení politici.