Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa sa ospravedlňuje

Ospravedlnenie Sociálnej poisťovne

Vážení súčasní i potenciálni sporitelia v II. dôchodkovom pilieri

Otvorený list predsedovi vlády

Otvoreny list precedovi

Keďže Sociálna poisťovňa do dnešného dňa neodpovedala na moju písomnú žiadosť, podanú osobne dňa 10. 4. 2015 a navyše rozosiela ďalšie znôžky klamstiev a výmyslov, obraciam sa týmto priamo na vyššiu inštanciu:

Otvorený list Sociálnej poisťovni

Otvorený list Sociálnej poisťovni ako odpoveď na aktuálne rozposielané zásielky ohľadom otvorenia II. piliera.