Správcovské spoločnosti

Jednu „diskrimináciu" zakázali, ďalšiu zaviedli

Diskriminácia je rozličný prístup k dvom (alebo viacerým) porovnateľným subjektom alebo situáciám.