Vstupné poplatky

Keď sa 5% nerovná 5%

Slovenský finančný trh je poznačený viacerými zaujímavosťami a jedna, ktorá nie je až tak viditeľná je spôsob akým finančné inštitúcie, najmä investičné spoločnosti ponúkajúce služby kolektívneho investovania, uplatňujú poplatky na strane klienta – investora.