Aegon

Aegon Životná poisťovňa, a. s., na slovenskom trhu životného poistenia pod týmto názvom pôsobí od roku 2006.

Ponúka širokú škálu programov investičného životného poistenia, ktoré sa líšia najmä typmi poplatkových štruktúr, konkrétne spôsobmi uplatňovania počiatočných nákladov, ale i výškou variabilných a administratívnych poplatkov. Niektoré programy sú zaťažené i sekundárnym management fee zo strany poisťovne.

V štandardnom produktovom portfóliu poisťovne je program Penzia Plus. Externý partner - Patners Group SK – sprostredkuje predaj exkluzívnej verzie tohto IŽP pod názvom Profi Invest a Profi Invest Plus, ktoré sa líšia od programu Penzia Plus zníženými poplatkami, Efect Slovakia má exkluzívny program Professional. 

Našim cieľom je získať i prehľad o poplatkovej štruktúre programov, ktoré výhradne ponúkajú spoločnosti Salve finance, ZFP a MBI, aby sme vám ich vedeli poskytnúť.

Riziko smrť

Pri poistnej udalosti akákoľvek smrť je vyplatená "vyššia z", zrážka za riziko sa teda strháva formou prirodzeného poistného z rozdielu poistná suma - stav účtu. V pripoisteniach je možné zvoliť úmrtie (z akéhokoľvek dôvodu) s pevne stanovenou poistnou sumou alebo s lineárne klesajúcou poistnou sumou. Obe so sadzbou fixného poistného.

Poistné hlavné poistenie/pripoistenia

Minimálne poistné v programe Profi Invest je 25 € mesačne (min. 20 € hlavné poistenie, min. 5 € pripoistenia).

Investičné možnosti

Z hľadiska uplatňovania sekundárneho management fee možno programy poisťovne rozdeliť do dvoch skupín:

  1. tie, ktoré ho nemajú (Profi Invest, Profi Invest Plus),
  2. tie, ktoré ho majú (Penzia Plus, Professional).

Fondy s nulovým poplatkom za správu portfólia zo strany poisťovne:

Fond Man. fee
Rentier Invest 0,0 %
Rastové portfólio 0,0 %
Komoditné portfólio 0,0 %
Multibrand Global Changes 0,0 %
Dynamické portfólio 0,0 %
Balancované portfólio 0,0 %
Zaistené portfólio 0,0 %

Fondy so sekundárnym management fee:

- všetky v programe Penzia Plus vo výške 0,145 % p. m.

- všetky v programe Professional vo výške 0,161 % p. m.

 

Konkrétnu výšku poplatkov a ukazovatele nákladovosti nájdete v súboroch na stiahnutie PER basic a PER plus.