Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa pôsobí na slovenskom trhu desiatky rokov, najskôr pod názvom Slovenská štátna poisťovňa, neskôr pod názvom Slovenská poisťovňa, až nakoniec 1. 1. 2003 valné zhromaždenie rozhodlo o zlúčení s Allianz poisťovňou.

Produktové portfólio tejto poisťovne je veľmi široké tak v segmente životného alebo neživotného poistenia. V segmente životného poistenia, konkrétne investičného životného poistenia, rozoberieme dva programy, Invest Plus a Invest Strategie.

Oba programy spočívajú na systéme umorovania počiatočných nákladov cez počiatočné podielové jednotky (PPJ), ale kým ostatné poisťovne s týmto systémom ich strhávajú max. 30 rokov, Allianz až do 65-teho roku veku klienta. Dôležité je poznamenať, že počiatočné jednotky sú naviazané iba na hlavné poistenie. Do poplatkovej štruktúry tak nevstupujú žiadne pripoistenia. Zo sporiacej/investičnej zložky si poisťovňa účtuje sekundárny management fee

Riziko smrť

Allianz je "iný" z jedného hľadiska. Poistenie akejkoľvek smrti je tiež samostatné poistenie. Pri poistnej udalosti tak vždy dochádza k výplate "aj - aj", t. j. k výplate poistnej sumy a zároveň stavu účtu. Za toto riziko sa zároveň platí spriemerované poistné (fixné poistné), ktoré je rovnaké počas celej poistnej doby. Čo znamená, že klient za riziko v prvých rokoch platí výrazne viac, neskôr výrazne menej. Pri krátkej priemernej pretrvanosti programov IŽP v SR sa to môže javiť ako malá nevýhoda (samozrejme iba pre klientov). "Predplácajú" si riziko, ktorého nižšiu cenu v budúcnosti nemusia vôbec využiť.

Poistné hlavné poistenie/pripoistenia

Pomer sporiaca/investičná zložka nie je nijak obmedzený, minimálne poistné do hlavného poistenia je po novom znížené na 15 € (donedávna 20 €). Stačí, ak sú k hlavnému poisteniu dojednané ešte pripoistenia.

Investičné možnosti

Do akých nástrojov je možné investovať a s akým sekundárnym management fee ukazuje tabuľka nižšie. Fondy je možné kombinovať a navoliť akúkoľvek vlastnú stratégiu. Fondy pochádzajú z rodiny Allianz Global Investors, alebo od IAD Investments (ktorá slovenskú časť Allianz i. s. na prelome rokov 2011/2012 odkúpila).

Fond Man. fee
Dlhopisový fond 0,90 %
Dlhopisový fond Európske spoločnosti 1,10 %
Akciový fond Európa 0,90 %
Akciový fond 0,70 %
Zmiešaný fond 1,05 %
Akciový dynamický fond 1,50 %
Dlhopisový dynamický fond 1,50 %
Strategie fond 1,50 %
Akciový fond Nové trhy 0,80 %
Akciový fond Európske malé spoločnosti 0,80 %
Akciový fond Agrotrendy 0,80 %