AXA

Životná poisťovňa Axa pôsobí na slovenskom finančnom trhu od roku 2007.

V oblasti investičného životného poistenia ponúka najmä prostredníctvom svojej internej siete a finančných sprostredkovateľov tieto programy:

 1. Comfort Plus,
 2. Partner Invest / Partner Invest Plus,
 3. Comfort Exclusive,
 4. Prestige Klasik,
 5. Prestige Plus,
 6. Kumulativ Life.

V čom sa líšia? Rozdielov je viacero. Pri vývoji produktov a ich nastavení spoločnosť Axa úzko spolupracuje so spoločnosťou PartnersGroup SK.

Všeobecne o produktovch IŽP Axa môžeme povedať, že s výnimkou programu Comfort Exclusive je poplatková štruktúra naviazaná na výšku bežného poistného, teda na výšku celkovej platby. Inými slovami, za riziko sa platí podielovými jednotkami. To aký dosah takáto poplatková štruktúra na celkovú poplatkovú nákladovosť má, nájdete v priložených súboroch.

Poplatková štruktúra

Z hľadiska výšky nominálnych poplatkov môžeme IŽP od Axa rozdeliť do dvoch skupín:

 1. so štandardnými poplatkami (Comfort Plus a Kumulativ Life ako verzia Prestige pre ostatné sprostredkovateľské spoločnosti),
 2. s poplatkami pre externú sprostredkovateľskú sieť PartnersGroup SK (nižšie oproti štandardným - Partner Invest, Partner Invest Plus, Comfort Exclusive, Prestige Klasik, Prestige Plus).

Z hľadiska tvorby počiatočných nákladov:

 1. prostredníctvom počiatočných podielových jednotiek (Comfort Plus, Partner Invest, Partner Invest Plus, Comfort Exclusive),
 2. prostredníctvom alokačného percenta (Prestige Klasik, Prestige Plus).

Z hľadiska samostatnosti pripoistení:

 1. pripoistenia strhávané z podielových jednotiek (všetky okrem Comfort Exclusive),
 2. pripoistenia samostatné (Comfort Exclusive), kde však nemožno nespomenúť zvýšené ceny pripoistní i o viac ako 10 % ako daň za samostatnosť týchto pripoistení.

Riziko smrť

V hlavnom poistení sa vypláca formou "vyššia z". Riziko smrť sa platí formou zrážok vo výške prirodzeného poistného z rozdielu stav účtu a poistná suma. V programoch je možné ako pripoistenie zvoliť pripoistenie akejkoľvek smrti s konštantnou poistnou sumou za fixné poistné alebo variant s klesajúcou poistnou sumou rovnako za fixné poistné.

Poistné hlavné poistenie/pripoistenia

Všetky programy je možné nastaviť ako čisté IŽP bez pripoistení. Poistné za pripoistenia je však obmedzené na 50 % z bežného poistného. Z dôvodu zamedzenia vzniku prípadného akumulovaného dlhu.

Investičné možnosti

Z hľadiska uplatňovania sekundárneho management fee:

 1. fondy s nulovým sekundárnym management fee,
 2. fondy so sekundárnym management fee (výška v nasledujúcej tabuľke), kde posledné štyri sú investičné možnosti v novom produkte Prestige.
FOND Man. fee 
Peňažný fond (AXA F01S) 0,5
Dlhopisový fond (AXA F02S) 1,3
Zahraničný fond (AXA F03S) 1,5
Realitný fond (AXA F04S) 0,0
Garantovaný fond (AXA F11S) bez poplatku
Bonusový fond (AXA F12S) 1,0
CEE Dlhopisový fond 0,0
CEE Akciový fond 0,0
Selection  Opportunities 0,0
Selection Emerging Equity 0,0
Progresive ETF (AXA F13S) 1,0
Dynamic ETF (AXA F14S) 1,0
Balanced ETF (AXA F15S) 1,0
Commodity ETF (AXA F16S) 1,0
Sérenité 0,0
AXA Growth Trends Balanced 1,1
AXA Diversified Future 1,3
AXA Talented Countries 1,1
AXA Millenium Trends 1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmena správnych (administratívnych) poplatkov k programom IŽP s voliteľnou investičnou stratégiou a s bežne plateným poistným (v € mesačne):

Program výška do 31. 10. 2012 výška od 1. 11. 2012
T100 - Comfort Plus 1,33 1,46
T100P - Partner Invest/+ 0,66 0,73
T100X - Comfort Exclusive 0,66 0,70
T100Y - Prestige 1,00 1,04
T100V - Prestige 1,00 1,04