CIG Pannónia

CIG Pannónia Életbiztotosító Nyrt. (Životná poisťovňa CIG Pannónia, a. s.) vznikla v roku 2007 v Maďarsku. Na Slovensku sa k jej produktom možno dostať prostredníctvom skupiny BROKERNET.

Charakteristickou črtou programu investičného životného poistenia BROKERNET € - SIGNUM Pro, ktorý predáva skupina BROKERNET je, že jeho konštrukcia ho predurčuje byť takmer iba investovaním namiesto poistením ("čisté investičko"). Je to tým, že k hlavnému poisteniu akákoľvek smrť nie je možné dojednať žiadne ďaľšie pripoistenie tak, ako je to bežné pri programoch podobného typu.

Druhou črtou je, že minimálne ročné poistné je 1.000 € (polročné 500 €), čo sú sumy nezvyčajne vysoké pre slovenský poistný trh (minimálne bežné poistné sa v priemere pohybuje okolo 240 € ročne). 

Počiatočné náklady v tomto programe sú umorované cez počiatočné podielové jednotky, ich tvorba je naviazaná na celé bežné poistné. Poisťovňa zároveň uplatňuje sekundárny management fee.

Riziko smrť

Sadzby rizika akejkoľvek smrti sú k dispozícíí na webe (http://www.cigslovensko.sk/tlaciva) a sú v unisexovej podobe. Poisťovňa uplatňuje tzv. prirodzené poistné za toto riziko a pri poistnej udalosti vypláca sumu "vyššia z". Porovnaním so sadzbami rizika akejkoľvek smrti s lacnejšími slovenskými konkurentkami vychádza v priemere viac ako dvakrát drahšie. Maximálna poistná suma je stanovená na 70.000 €.

Poistné hlavné poistenie/pripoistenia

Minimálne ročné poistné je 1.000 € (polročné 500 €).

Investičné možnosti

Investičné fondy sú zaťažené jednotným sekundárnym management fee vo výške 0,18 % p. m. (mesačne) a sú nasledovné:

 • Eurový podielový fond Pro finančného trhu s chráneným kapitálom,
 • Medzinárodný eurový dlhopisový podielový fond Pro,
 • Eurový akciový podielový fond Pro globálneho vyspelého trhu,
 • Eurový akciový podielový fond Pro severoamerický,
 • Eurový akciový podielový fond Pro východoeurópsky,
 • Eurový akciový podielový fond Pro ruský,
 • Eurový akciový podielový fodn Pro rozvojových krajín,
 • Eurový akciový podielový fond Pro latinskoamerický,
 • Eurový akciový podielový fond Pro čínsky,
 • Eurový akcivoý podielový fond pro indický,
 • Eurový akcivoý podielový fond fond Warren Buffett Pro,
 • Eurový podielový fond komoditného trhu Metallicum Pro

(Pozn.: všetky fondy spravuje spoločnosť Pannónia Bekektetési Szolgáltató Zrt., bližšie na: http://www.cigslovensko.sk/penazne-fondy/informacie-o-penaznych-fondoch)

Vzhľadom na vysoké minimálne ročné (polročné) poistné budeme nákladovosť programu BROKERNET € - SINGUM Pro ukazovateľom PER basic porovnávať s ostatnými programami pri štandardných výškach poistného (t. j. pri mesačnom bežnom poistnom 20/35/50 €). Vzhľadom k charakteristike programu ako nástroja na investovanie (nie nástroja na poistenie) nebudeme počítať nákladový ukazovateľ PER plus.