Conseq

Conseq Investment Management je najväčším nezávislým investičným manažérom v ČR. Na tamojšom trhu pôsobí od roku 1994. Je zároveň distributérom otvorených podielových fondov a investičným manažérom individuálnych portfólií.

Na našom trhu ponúka tak jednorazové investície ako aj pravidelné investovanie. Programami pravidelného investovania sú 3D Invest a Classic Invest.

Typ správy

Program 3D Invest je portfólio s predom zadaným zložením podielových fondov so systémom realokácie, kedy všetky tri možné portfóliá určitú dobu pred expirovaním programu automaticky postupne skonzervatívňujú portfólio, a to operáciami switch aj shift. Dynamické portfólio 10 rokov pred koncom programu, Rastové portfólio 7 rokov a Vyvážené portfólio 4 roky pred koncom programu.

Program Classic Invest je čisto pasívne spravovaným typom programu, teda automaticky nedochádza k zmene portfólia bez žiadosti investora. Na výber je pritom z približne 368 podielových fondov.

Administrátor programov

V oboch typoch programov je ním Conseq Investment Management, za svoje služby uplatňuje poplatky v zmysle sadzobníka. Pre oba typy programov sú mierne odlišné. Conseq si sekundárny management fee za aktívnu správu vo výške  0,5 % p. a. pýta iba v programe 3D Invest. V programe Classic Invest je to iba štandardný vstupný poplatok. V oboch typoch je možný výber z nasledovných možností úhrad vstupného poplatku:

Vstupný poplatok 3D Invest Classic Invset
bežný 75 % vkladu je poplatok, 25 % investícia (až do umorenia poplatku - základom pre výpočet je celá cieľová suma) 100 % vkladu je poplatok (až do umorenia poplatku - základom pre výpočet je celá cieľová suma)
expresný 100 % vkladu je poplatok (až do umorenia poplatku - základom je celá cieľová suma), alebo ho je možné uhradiť dopredu celý poplatok možno uhradiť dopredu (základom pre jeho výpočet je celá cieľová suma)
priebežný % z každej investície (nie z cieľovej sumy) % z každej investície (nie z cieľovej sumy)

V sadzobníku poplatkov sa pre program 3D Invest nachádza ešte jednorazový poplatok "Administratívny poplatok za spracovanie Trvalého pokynu" vo výške 10 €. V Classic Invest sa možno jednorazovému poplatku "Druhý a nasledujúci Trvalý pokyn na predaj (transakciu)" vyhnúť tak, že pri rozhodnutí investovať do ďalších fondov klient otvorí nový účet. Inak je jednorazový poplatok vo výške 1 € za každý pridaný fond.

Za "papierový" výpis z investičného účtu posielaný poštou pri oboch programoch účtuje spoločnosť 1 €/výpis, ktorý posiela 2x ročne. Od decembra 2013 by ich mali nahradiť výpisy elektronické, za ktoré Conseq poplatok účtovať nebude.

Možnosti programov 

3D Invest:

 1. minimálna jednorazová investícia 400 € (minimálna následná investícia 80 €),
 2. minimálna pravidelná investícia 30 €/mesačne, 60 €/štvrťročne, 240 €/ročne,
 3. minimálna doba investovania 3 roky,
 4. jednorazové vklady sú investované ihneď, pravidelné vždy iba k 18. dňu v mesiaci,
 5. mimoriadne vkladať, vyberať, prerušiť investovanie na dobu neurčitú,
 6. redemácia do cca 10 dní,
 7. účet sa správa ako portfólio, preto pri realokácii nevzniká daňová povinnosť.

Classic Invest:

 1. minimálna jednorazová investícia 400 € (minimálna následná investícia 80 €) - za 1 fond,
 2. minimálna pravidelná investícia 20 €/mesačne alebo 40 €/štvrťročne - za každý jeden fond,
 3. minimálna doba investovania 2 roky,
 4. jednorázové vklady sú investované ihneď, pravidelné vždy iba k 18. dňu v mesiaci,
 5. mimoriadne vkladať a vyberať, prerušiť investovanie na dobu neurčitú,
 6. redemácia cca 10 dní.

Oba programy poskytujú pasivne sledovanie vývoja a stavu investičného účtu prostredníctvom klientskeho účtu.

Výšku nákladových ukazovateľov TANK exTER so sadzobníkom poplatkov i zloženie portfólia programu 3D Invest nájdete v stiahnuteľnom pdf.