Index ceny rizika smrti

Index ceny rizika zatiaľ prinášame iba vo forme stiahnuteľného súboru (vpravo "Súbory na stiahnutie"). Textovú časť pripravujeme.

V súčasnosti zahŕňa poisťovne, ktoré poskytli, alebo zverejňujú sadzby vo VPP. Nezahŕňa poisťovňu Allianz-SP a Uniqa. Allianz-SP vo všetkých programoch IŽP používa výlučne fixné (spriemerované) sadzby za riziko akejkoľvek smrti, navyše iba formou pripoistenia. Poisťovňa Uniqa používa v RŽP s dividendou rovnaký systém ako Allianz-SP, no za ostatné programy IŽP sadzby neposkytla/nezverejňuje vo VPP.