O stavebnom sporení

Takmer ako mýty a legendy

Všetci si isto pamätáme na doby, keď štátna prémia zo stavebného sporenia bola v relatívnom vyjadrení 40 % z výšky vkladu, keď stačilo ročne vložiť 15.000 slovenských korún (497,91 €) na dosiahnutie plnej výšky štátnej prémie v absolútnom vyjadrení 6.000 slovenských korún (199,16 €). Naposledy v roku 1996. Situácia sa rapídne zmenila, ani úročenie nie je to, čo bývalo, hoci najväčší "drive" prečo mať (alebo skôr nemať) stavebné sporenie bola práve štátna prémia a podmienky pre jej získanie.

Podmienky pre získanie štátnej prémie

Pre získanie štátnej prémie je potrebné splniť nasledovné podmienky:

  1. uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení,
  2. v kalendárnom roku (naraz alebo kumulatívne) vložiť vklad/vklady v ľubovoľnej výške, ak chcem získať práve štátnu prémiu, tak výšku vkladov viem vypočítať pomocou vzorca, kde v čitateli je štátna prémia v absolútnom vyjadrení (66,39 €) a v menovateli štátna prémia v relatívnom vyjadrení v desatinnom tvare (5 % = 0,05); pre napr. rok 2016 je to teda 1.327,80 (66,39/0,05), 
  3. nemať inú zmluvu o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu,
  4. nevybrať nasporené prostriedky pred uplynutím určitej doby.

Stavebné sporenie ako nástroj sporenia

(Alebo pokračovanie mýtov a legiend)

Stavebné sporenie patrí bez pochyby k obľúbeným sporiacim produktom na Slovensku. Prispieva k tomu silná marketingová kampaň až glorifikácia zo strany stavebných sporiteľní a finančných sprotredkovateľov. Poďme rozobrať jedným ukazovateľom ako stavebné sporenie zhodnocuje vklady.

Predtým však rozoberme poplatky, tie sú nasledovné:

  • poplatok za uzavretie zmluvy o stavebnom sporeni,
  • poplatok za vedenie účtu, prípadne za ročný výpis.

Na čo sa zabúda

Pri výpočte ukazovateľa rendita sa zabúda na pár faktov, najdôležitejší je rozdiel medzi čistou a hrubou renditou, tá prvá zohľadňuje i zdaňovanie výnosov vo forme úrokov zo stavebného sporenia. Tá druhá nezohľadňuje existenciu zrážkovej dani z príjmu (daň pri zdroji, ktorú do rozpočtu odvádza stavebná sporiteľňa) a nie je ju možné získať naspäť ako to bolo možné za istých okolností pred rokom 2010. Opomína tiež existenciu poplatkov vyššie uvedených.

Zabúda sa i na riziká. Že bezriziková investícia neexistuje platí i v stavebnom sporení. Rizikami sú najmä možné zásahy štátu, a to v podobe zmien podmienok prideľovania státnej prémie, najmä jej výšky. Ďalej zmena minimálnej výšky vkladu potrebnej pre získanie práve štátnej prémie, zmeny poplatkov zo strany stavebných sporiteľní, ale i dlhý cyklus stavebného sporenia. Jediným pozitívom v súčasnosti je tlak na stavebné sporiteľne, ktoré zo strachu pred zmenou legislatívy niektoré poplatky "dobrovoľne" znížili (znižujú).

Výšku rendity stavebného sporenia nájdete v položkách jednotlivých stavebných sporiteľní.

 

Dôležité upozornenie:
Vyššie uvedeným textom v žiadnom prípade nespochybňujeme vhodnosť/výhodnosť stavebného sporenia ako funkcie financovania bývania prostredníctvom výhradne stavebných úverov!