ČSOB poisťovňa

ČSOB Poisťovňa je členom ČSOB Finančnej skupiny, ktorá na Slovensku patrí k najväčším finančným skupinám. Jej produktové portfólio vyniká širokovou škálou služieb a produktov pre retailových, individuálnych, či firemných klientov. ČSOB Finančná skupina patrí belgickej KBC Group N. V.

ČSOB Posťovňa je univerzálnou poisťovňou s produktami tak životného i neživotného poistenia. V segmente životného poistenia jej dominuje IŽP Vario ako nástupca programu IŽP Investia Life.

Dôležitými črtami týchto programov je spôsob umorovania počiatočných nákladov cez alokačný poplatok, a tiež fakt, že základ pre ich výpočet je iba časť poistného za hlavné poistenie (teda bez pripoistení). Ďalšou črtou je uplatňovanie poplatku sekundárny management fee v oboch vyššie uvedených programoch, ale iba pre Investičné stratégie. Sekundárny management fee sa bez ohľadu na stratégiu neúčtuje v prípade mimoriadneho poistného. Zaujímavosťou ďalej je, že tak ako iné poisťovne uplatňujú v konkurenčných programoch poplatok BOS (inými slovami nákupný poplatok, či rozdiel ceny nákup/predaj), ČSOB Poisťovňa taký nemá.

Riziko smrť

V programe IŽP Vario je k dispozícii dostatočné spektrum pripoistení. Riziko smrť je možné poistiť samostatne ako pripoistenie s klesajúcou poistnou sumou, alebo štandardne kryť v hlavnom poistení s možnosťou voľby výplaty, a to buď ako súčet poistnej sumy a stavu účtu, alebo ako "vyššia z". Za riziko akejkoľvek smrti v hlavnom poistení poisťovňa strháva prirodzené poistné.

Poistné hlavné poistenie/pripoistenia

Minimálne poistné v hlavnom poistení je stanovené na 5 €/m, pre celú poistnú zmluvu na 15 €/m. Výška platby za pripoistenia nie je zhora obmedzená. Program IŽP Vario nie je možné uzatvoriť ako "čisté IŽP", nakoľko v hlavnom poistení musí byť k základnému poisteniu uzavreté aspoň jedno ďalšie poistenie alebo pripoistenie.

Investičné možnosti

Delia sa na dve skupiny. Kapitálové stratégie a Investičné stratégie. Kapitálové stratégie predstavujú interný program investovania určený poisťovateľom výhradne pre účely tohto poistenia. Investičné stratégie pre IŽP Vario:

  1. Konzervatívna (95 % KBC Renta Eurorenta, 5 % KBC Equity Fund World),
  2. Vyvážená (80 % KBC Renta Eurorenta, 20 % KBC Equity Fund World),
  3. Rastová (60 % KBC Renta Eurorenta, 30 % KBC Equity Fund World, 5 % KBC Equity Fund BRIC, 5 % Equity Fund Central Europe),
  4. Dynamická (35 % KBC Renta Eurorenta, 50 % KBC Equity Fund World, 10 % KBC Equity Fund BRIC, 5 % Equity Fund Central Europe),
  5. Vlastná

Výška poplatku za správu aktív zo strany poisťovne:

IŽP Vario: Kapitálová stratégia 0 % p. a., Investičná stratégia 1 % p. a. (iba pre bežné a dodatočné bežné poistné)

IŽP Investia Life: 1,5 % p. a.