ČSOB

ČSOB banka patriaca belgickej skupine KBC je u nás jednou z bánk, ktorá si pamätá éru československého bankovníctva.

Základné informácie a parametre k úverom na bývanie ČSOB banky nájdete na tomto mieste.

Špecifikácia vybraných parametrov pri poskytovaní úverov na bývanie:

  1. bonita klienta má vplyv na maximálne LTV,
  2. banka prihliada na každú žiadosť o úver na bývanie individuálne, umožňuje udelenie výnimiek, avšak vždy v súlade so zákonom.

Doplňujúce informácie k úverom na bývanie ČSOB banky a všeobecné informácie o úveroch nájdete v záložkách: