Ertrag & Sicherheit

Ertrag & Sicherheit je majetkovým poradcom a špecializuje sa na dlhodobé budovanie majetku a inovatívne koncepty financovania. Spoločnosť bola založená v rakúskom Grazi v roku 1985 a svoju pobočku má na Slovensku od roku 2010.

Investorom na Slovensku sprostredkuje pravidelné a jednorazové investovanie do podielových fondov, realitných investícií či drahých kovov. V portfóliu Ertrag & Sicherheit možno nájsť fondy od Franklin Templeton Investments a BNP Paribas, investičné nástroje od obchodníka s cennými papiermi Jung, DMS & Cie., kúpu investičného zlata sprostredkuje prostredníctvom Partner bank AG.

Typ správy

Spoločnosť ponúka pri investovaní štandardné podielové fondy, menej štandardné alternatívne investície do nehnuteľností v zahraničí alebo nákup investičného zlata. V ponuke nenájdete set fondov ani aktívne riadený program investovania. 

Administrátor programov

Administrátorom investícií do podielových fondov sú samotní správcovia (Franklin Templeton alebo BNP Paribas). Za výkon činnosti si účtujú štandardný správcovský poplatok.

Inak je to s poplatkami za sprostredkovanie kúpy podielových listov. Pri investovaní prostredníctvom Ertrag & Sicherheit zaplatíte vstupný poplatok pri akciovom fonde 5,54 % a za založenie účtu poplatok až do výšky 14-násobku plánovaného mesačného vkladu.

Možnosti programov

  1. pri podielových fondoch min. mesačná ínvestícia 50 €, min. jednorazová 2.500 €,
  2. poplatok za založenie účtu obsahuje možnosť otvoriť ďalšie 3 účty v rámci rodiny zdarma,
  3. vedenie a on-line prístup k majetkovému účtu bez poplatku.

Pozn.: v stiahnuteľnom .pdf sa nachádza poplatková štruktúra iba pri investíciách do akciových fondov. V ďalšom stiahnuteľnom .pdf nájdete v neupravenej podobe ponuku od obchodného zástupcu Ertrag & Sicherheit na jednorazové a pravidelné investovanie. S malým dodatkom, že tomuto obchodnému zástupcovi bola zadaná jediná požiadavka, a to požiadavka na prípravu programu pravidelného investovania do akciových podielových fondov vo výške 100 € mesačne.