Generali Slovensko

Generali Slovensko vznikla v roku 2008 spojením Českej poisťovne - Slovensko a poisťovne Generali. Spojením vznikol silný hráč na trhu životného poistenia na Slovensku. Poisťovňa pôsobí na trhu životného ale i neživotného poistenia. Úzko spolupracuje s bankou VÚB.

V oblasti investičného životného poistenia ponúka najmä cez "svoj" bankový distribučný kanál IŽP Dynamik Flexi, v súčasnosti v ponuke tejto poisťovne viac nenájdeme Comfort Plus.

Od februára tohto roka pripravila v spolupráci s externou sieťou Fincentrum nový produkt, poistenie FinMax. V stručnosti poistenie iba preto, že program je možné nastaviť ako čisto rizikové poistenie so širokou škálou pripoistení, ale i ako bežné investičné životné poistenie. V tomto produkte poisťovňa prvýkrát skombinovala bonusy za investičnú a rizikovú časť súčasne (podobne ako poisťovňa ING v programe Smart). Riziková časť prinesie bonus za výšku rizikového poistného a investičná časť za to, že program obsahuje z celkovej platby bežného poistného platbu za pripoistenia vo výške aspoň 20 %.

Od približne rovnakého obdobia poisťovňa v exkluzívnej spolupráci s externou sieťou PartnersGroup SK ponúka novú verziu rizikového poistenia Allegro - Allegro Premium, ktorú doplnila o možnosť sporenia, teda z "rizikovky" je možné urobiť "investičko". Kostrou je takmer totožné s FinMax-om, rozdiely sú v štruktúre poplatkov a bonusoch za pripoistenia. Dnes máte k dispozícii porovnanie poplatkových štruktúr programov FinMax, Allegro Premium a La Vita vo verziách IŽP, v blízkej dobe prinesieme konkrétne rozdiely v bonusoch za poistenie. Úvodom toľko, že bonusy v programe FinMax a La Vita sú závislé od výšky poistného za riziká, v programe Allegro Premium za počet poistených osôb.

Keďže poisťovňa do dnešného dňa neposkytla presné informácie ohľadom ostatných programoch IŽP, informácie nižšie uvedené sa budú týkať výlučne programov FinMax, Allegro Premium a La Vita.

Riziko smrť

Vo verzii rizikové poistenie sa za riziko smrť platí fixné poistné. Vo verzii investičné životné poistenie sa za riziko smrť platí prirodzené poistné, pri poistnej udalosti je vyplatená "vyššia z" a riziko sa strháva z rozdielu poistná suma - stav účtu. Vo verzii investičné životné poistenie je možné pripoistiť samostatným pripoistením smrť s konštantnou alebo lineárne klesajúcou poistnou sumou, obe s fixným poistným. V prípade poistnej udalosti je pri takejto verzii vyplatená "vyššia z" plus poistná suma za samostatné pripoistenie.

Postné hlavné poistné/pripoistenia

Poistenie je možné nastaviť ako čisté rizikové poistenie bez sporiacej zložky.

Investičné možnosti

Poisťovňa účtuje za správu investície vo verzii FinMax sekundárny management fee vo výške 0,04 % p. m. rovnako vo všetkých fondoch od týchto správcovských spoločností:

  1. ARTS Asset Management GmBH (C-Quadrat ARTS Total Return Flexible),
  2. IaD (Prvý realitný fond, Zaistené depozitné konto, 1. PF Slnko - eurový dlhopisový fond, KD Prosperita, Kapital, KD Russia),
  3. ČP Invest (Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov, Generali PPF Fond ropy a energetiky, Generali PPF Fond globálnych značiek, Generali PPF Komoditný fond),
  4. Generali Investments (GIS Central and Eastern European Equities, GIS Global Equity Allocation, GIS Euro Bonds, GIS Central and Eastern European Bonds).

Vo verzii Allegro Premium poisťovňa účtuje nulový sekundárny management fee a k dispozícii sú tieto investičné možnosti:

  1. PG Rastová investičná stratégia (50 % BNP PARIBAS L1 Opportunities World, 30 % BNP PARIBAS L1 Equity High Dividend Pacific, 20 % BNP PARIBAS L1 BOND Best Selection World Emerging),
  2. PG Vyvážená investičná stratégia (40 % BNP Paribas L1 Opportunities World, 10 % BNP PARIBAS Parworld Step 90 Komodity, 30 % Generali Euro Bond, 20 % BNP PARIBAS L1 BOND Best Selection World Emerging),
  3. PG Konzervatívna invetičná stratégia (15 % Generali PPF Fond globálnych značiek, 15 % BNP PARIBAS Parworld Step 90 Komodity, 20 % Generali PPF Fond peňažného trhu, 50 % Generali Euro Bonds),
  4. PG Flexibilná investičná stratégia (100 % C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible),
  5. PG Garantovaná investičná stratégia (100 % Rastový fond s vyhlasovanou úrokovou mierou).

Verzia La Vita ponúka podobné investičné stratégie ako program FinMax, namiesto stratégie inteligentnej, realitnej a flexibilnej v nej možno nájsť stratégiu komoditnú a fondy GaranT. Vo všetkých stratégiách je uplatňovaný sekundárny management fee v jednotnej výške 0,04 % p. m.

Podrobnú analýzu rozdielov týchto troch rizikových (investičných) poistení nájdete v polovici mája 2012 v samostatnom článku. Základnú štruktúru a sadzobník poplatkov PER basic máte k dispozícii už dnes v sekcii Súbory na stiahnutie.