IAD Investments

IAD Investments patrí medzi najstaršie domáce správcovské spoločnosti. Na našom trhu pôsobí od roku 1991. Za obdobie svojho pôsobenia významne rástla, čo do objemu spravovaných aktív, jednak prirodzeným rastom, jednak kúpou alebo začlenením iných správcovských spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu. Medzi také patrili OTP Asset Management, KD Investments alebo Allianz Asset Management. So začleňovaním iných spoločností rástlo i produktové portfólio IAD. S pár fondmi na začiatku sa ponuka rozrástla na 13 fondov a 2 programy pravidelného investovania.

Okrem štandardných nástrojov kolektívneho investovania spoločnosť ponúka i služby privátneho bankovníctva.

Spoločnosť je správcom a zakladateľom najstaršieho dlhopisového podielového fondu na slovenskom finančnom trhu a rovnako tak prvého špeciálneho fondu nehnuteľností.

Typ správy

Oba programy pravidelného investovania - Profit a Top Life sú spravované pasívne a ako jedny z mála programov pravidelného investovania sú vklady v oboch programoch investované výhradne v jednom fonde. V prípade programu Profit v špeciálnom podielovom fonde Prvý realitný fond, v prípade programu Top Life v otvorenom podielovom fonde KD Russia.

Administrátor programov

Je ním investičná spoločnosť a za výkon správy programov neúčtuje žiadne poplatky.

Možnosti programov

  1. minimálny mesačný vklad v oboch programoch je 20 €, rovnako tak jednorazový minimálny mimoriadny vklad,
  2. znížiť (na minimálne 20 €) alebo zvýšiť platbu, pri znížení platby sa uplatňuje poplatok 1,5 % zo zníženej cieľovej sumy,
  3. poplatok za skrátenie doby zmluvnej viazanosti je 1,5 % zo zníženej cieľovej sumy, poplatok za zánik programov je 1,5 % z cieľovej sumy, 
  4. poplatok za druhú upomienku za chýbajúcu platbu je vo výške 1 €, pri tretej chýbajúcej mesačnej platbe program zaniká,
  5. pasívny prístup k stavu a vývoju investície,
  6. garancia výnosu v programe Profit vo výške 2,8 % p. a. (aktuálne),
  7. obmedzená doba investovania v programe Profit 5 rokov,
  8. minimálna doba investovania v programe Top Life 6 rokov,
  9. vstupný poplatok je hradený priebežne, pre program Profit je v prvom roku vo výške 2,50 %, v ďalších rokoch vo výške 3,00 %, pre program Top Life na 6 - 10 rokov v prvom roku 2,90 % v druhom až desiatom 3,40 %, pre program Top Life na 11 - 20 rokov v prvom roku 3,50 %, v ďalších rokoch 4,00 %.

Iné možnosti

Všetky vyššie uvedené obmedzenia je možné obísť založením podielového účtu pri minimálnom vklade 60 resp. 1000 € (fond KD Russia resp. Prvý realitný fond) a následne pravidelne investovať minimálne čiastky 60 resp. 16 € (fond KD Russia, resp. Prvý realitný fond).

Vzhľadom k vyššie uvedenému (minimálna či maximálna doba pravidelného investovania a rôzna výškou vstupného poplatku v prvom a nasledujúcich rokoch) sme nákladový ukazovateľ TANK exTER vypočítali bez ohľadu na existenciu týchto programov, teda v podmienkach jednorazovej investície na pravidelnej báze.