mBank

Matka mBank, poľská BRE Bank, vznikla v 90. rokoch a jej väčšinovým vlastníkom je nemecká Commerzbank. Na Slovensku mBank vznikla v roku 2007 a poskytuje najmä služby internetového a telefonického bankovníctva. Banka nedisponuje hypotekárnou licenciou, preto nemôže poskytovať klasické hypotekárne úvery. Poskytuje preto v oblasti financovania bývania výlučne spotrebiteľské úvery ručené nehnuteľnosťami.

Základné informácie a parametre úverov na bývanie mBank nájdete na tomto mieste.

Špecifikácia vybraných parametrov pri poskytovaní úverov na bývanie:

  1. banka prihliada na klienta individuálne a umožňuje mu udeliť pri niektorých parametroch výnimku, vždy však v súlade so zákonom,
  2. v prvých rokoch pôsobenia na Slovensku mal každý klient mBank pri úvere ručenom nehnuteľnosťou možnosť využívať bilančný účet. Úrok platený klientom s bilančným účtom je vtedy počítaný iba z rozdielu dlžná suma mínus priemerný mesačný stav bilančného účtu.

Doplňujúce informácie k úverom na bývanie mBank a všeobecné informácie o úveroch na bývanie nájdete v záložkách: