MetLife

MetLife je jednou z prvých zahraničných životných poisťovní podnikajúcich na Slovensku. Pôvodný vlastník, Alico - dcérska spoločnosť amerického AIG, sa v roku 2010 s MetLife dohodol na prevzatí. Celá transakcia bola zavŕšená zmenou loga na MetLife Amslico v máji 2011.

MetLife ponúka širokú škálu produktov životného a úrazového poistenia. V segmente investičného životného poistenia sú to najmä produkty Global Invest, MetLife Invest a MetLife Dôchodok.

Všetky tieto produkty majú spoločný spôsob umorovania počiatočných nákladov prostredníctvom alokačného percenta, bonusy za výšku platby do hlavného poistenia, ale i sekundárny management fee.

Všetky produkty IŽP tejto poisťovne majú oddelenú hlavnú zložku od pripoistení. To znamená, že poplatková štruktúra sa vzťahuje iba na tú časť, ktorá je investovateľná. Pripoistenia môžu byť v neobmedzenej výške, výšku poplatkov na úrovni ukazovateľa PER neovplyvnia.

Zaujímavosťou je i skutočnosť, že programy Global Invest a MetLife Dôchodok ponúkajú na trhu bezkonkurenčne vysoké poistné sumy akejkoľvek smrti v pomere k výške platby. Poisťovňa podľa svojich všeobecných poistných podmienok strháva prirodzené poistné za riziko akejkoľvek smrti podľa úmrtnostných tabuliek, ktoré zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, a to za rok 2004. 

Riziko smrť

Strháva sa so sadzbou za prirodené poistné z rozdielu poistná suma - stav účtu v prípade zvolenia poistnej sumy v hlavnom poistení "vyššia z". V programoch je možné zvoliť i variant poistná suma a hodnota účtu zároveň.

Poistné hlavné poistenie/pripoistenia

Minimálne poistné v programe Global Invest v hlavnom poistení je 20 € mesačne, výška poistného za pripoistenia je neobmedená. V programoch MetLife Dôchodok a MetLife Invest pri "čistom IŽP" je výška poistného minimálne 25 € mesačne, v prípade existenie pripoistení v minimálnej výške 8 € je výška hlavného poistného minimálne 17 €. Výška poistného za pripoistenia je rovnako neobmedzená.

Investičné možnosti

Investičné fondy pre program Global Invest sú zaťažené jednotným sekundárnym management fee vo výške 0,85 % p. a. a sú nasledovné:

  • Penzijný fond,
  • Dlhopisový fond,
  • Vyvážený fond,
  • Ázijský akciový fond,
  • Americký akciový fond,
  • Európsky akciový fond,
  • Globálny akciový fond.

Investičné fondy v programe MetLife Dôchodok sú Global 2030 plus a Global 2040 plus so sekundárnym management fee vo výške 1,60 % p. a.

Investičné fondy v programe MetLife Invest sú zaťažené nasledovnými sekundárnymi management fee:

Fond Man. fee Man. fee po 1. 7. 2012
Dlhopisové portfólio 1,60 % 1,00 %
Vyvážené portfólio 1,60 % 1,00 %
Ázijské akciové portfólio 2,00 % 1,00 %
Americké akciové portfólio 2,00 % 1,00 %
Európske akciové portfólio 2,00 % 1,00 %
Globálne akciové portfólio 2,00 % 1,00 %
Globálne rýchlo rastúce trhy 2,00 % 1,00 %