NN

NN Životná poisťovňa, do začiatku roka 2015 ING poisťovňa, predtým Nationale Nederlanden je priekopníkom v investičnom životnom poistení na Slovensku. S prvým prišla už v devaťdesiatych rokoch minulého storočia.

Pri distribúcii svojich programov sa spočiatku spoliehala výlučne na svoju širokú internú sieť. Túto politiku bola poisťovňa nútená pred pár rokmi zmeniť, a to najmä z dôvodu, že začala strácať trhový podiel.

Ten začala stácať aj tým, že kým nový hráči na trhu inovovali, NN ostala pasívna. Zmena nastala až spustením predaja IŽP TOP Life. Medzi dôležité zmeny v tomto produkte patrilo najmä zníženie niektorých poplatkov oproti štandardným predchodcom a viaceré zmeny v samotnom poistení. Z nich možno vybrať najmarkantnejšiu zmenu v pripoistení trvalých následkov úrazu. Už nie len vymenované úrazy, ktorých bolo niečo vyše dvoch desiatok, ale všetky sú poistnou udalosťou a to metódou pripodobovania.

Najväčší skok ale NN urobila spustením predaja nového IŽP Smart. Prišlo približne po polroku po jeho uvedení v Českej republike. Najväčšie zmeny oproti nielen svojim starším predchodcom ale i konkurenčným produktom možno zhrnúť nasledovných bodoch:

  1. prechod od netransparentných počiatočných podielových jednotiek k alokačnému percentu ako spôsobu stanovenia počiatočných nákladov,
  2. odmeňovanie klientov za vernosť formou vrátenia časti zaplatených poplatkov,
  3. vrátenie časti zaplateného rizikového poistného pri niektorých druhoch pripoistení v prípade, ak nenastala počas sledovaného obdobia poistná udalosť.

Riziko smrť

V programoch okrem IŽP Smart sa plnenie vypláca iba formou "vyššia z" z podielových jednotiek, riziko sa strháva vo výške prirodzeného poistného z rozdielu poistná suma - stav účtu. V pripoisteniach je možné navoliť i samostatné pripoistenie akejkoľvek smrti s fixným poistným.

V programe IŽP Smart sa poplatky za riziko smrť v prípade variantu "vyššia z" strhávajú z hlavného poistného formou prirodzeného poistného z rozdielu poistná suma - stav účtu. Na výber je i z troch ďalších možností poistného plnenia:

  1. súčet poistnej sumy a stavu účtu,
  2. súčet poistnej sumy lineárne klesajúcej a stavu účtu,
  3. súčet poistnej sumy klesajúcej podľa splátkového kalendára a stavu účtu.

V týchto troch prípadoch sa strháva poistné za riziko smrť cez samostatné pripoistenie s fixným poistným.

Sadzby za riziko akejkoľvek smrti strhávané z hlavného poistenia sú pre ženy i mužov v produkte ING Smart "unisex", t. j. sú v rovnakej výške, čím poisťovňa s približne ročným predstihom splnila klauzulu Európskej komisie proti diskriminácii pohlaví.

Poistné hlavné poistenie/pripoistenia

Minimálna výška bežného poistného je stanovená na 16 € mesačne, v prípade že suma mesačného poistného za pripoistenia je minimálne 12 € v hlavnom poistení je postačujúca výška poistného 4 €.

Investičné možnosti

V rámci investičných možností je možné vybrať z nasledujúcich investičných fondov (pre ING/NN Smart) s týmito sekundárnymi management fee:

Fond Man. fee Man. fee od 15. 9.2012
Európsky fond dividendových akcií 0,40 % 0,40 %
Zmiešaný akciový fond 0,40 % 0,40 %
Renta fund Euromix 0,40 % 0,40 %
Fond dlhopisov 1,00 % 0,80 %
Zmiešaný fond II 1,20 % 1,10 %
Zmiešaný fond Plus 1,20 % 1,10 %
Fond svetových akcií II 1,40 % 1,10 %
Fond peňažných prostriedkov 0,80 % 0,40 %
Zahraničný zmiešaný fond 1,40 % 1,10 %
Fond stredoeurópskych akcií 1,40 % 1,10 %
Dividendový akciový fond 1,40 % 1,10 %
Multifond 1,00 % 0,80 %

Poisťovňa zároveň od 1. 1. 2012 prijala koncepciu predaja založenú na predaji jediného produktu v segmente IŽP, ktorý ponúka cez internú sieť i všetky spolupracujúce externé spoločnosti. Je ním práve ING Smart.

ING je zároveň prvou z komerčných poisťovní, o ktorej vieme, že už dnes implementovala v produkte ING/NN Smart tzv. "unisex"  sadbzu za krytie rizika akejkoľvek smrti. Komerčné poisťovne sú povinné používať rovnakú sadzbu bez rozdielu pohlavia od 21. 12. 2012.

 

Nákladovosť programov NN poisťovne a porovnanie s konkurenciou nájdete v priložených súboroch.