Poštová poisťovňa

V máji 2008 nadobudla Poštová banka, a. s. 100 %-tný podiel v poisťovni TATRA. Následne došlo k zmene názvu poisťovne na Poisťovńa poštovej banky. V máji 2015 poisťovňa zmenila názov na Poštová poisťovňa, a. s.

Víziou skupiny Poštovej banky, do ktorej patrí i Poštová poisťovňa je, "byť lídrom v poskytovaní základných finančných služieb v malých mestách a dedinách".

Investičné moznosti

Prostredníctvom programu Investičné životné poistenie je možné zvoliť si jednu z dvoch možností investovania:

  1. s garanciou zhodnotenia (Garantovaný fond FIX alebo Garantovaný fond FIX 6),
  2. bez garancie zhodnotenia.

Pri možnosti bez garancie zhodnotenia sú na výber 3 statégie (všetky fondy od správcu Prvá penzijná):

  1. Konzervatívna (50 % Garantovaný fond FIX 6, 30 % Krátkodobý dlhopisový o. p. f. Koruna, 20 % Konzervatívne portfólio o. p. f.),
  2. Vyvážená (50 % Vyvážené portfólio o. p. f., 20 % EUROFOND o. p. f., 30 % NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f.),
  3. Dynamická (50 % Dynamické portfólio o. p. f., 30 % EUROFOND o. p. f., 20 % NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o. p. f.).

Všetky 3 investičné stratégie sú zaťažené sekundárdnym management fee vo výške 0,0664 % p. m. (mesačne).

Konkrétnu výšku poplatkov a ukazovatele nákladovosti nájdete v súboroch na stiahnutie.