Prima banka

Pôvodne banka špecializujúca sa na financovanie miest a obcí SR, Prvá komunálna banka, vznikla v roku 1993. Neskôr Dexia banka Slovensko a od 1. 1. 2012 Prima banka Slovensko, a. s., s orientáciou na retailových klientov. Majiteľom 94 %-ntného balíka akcií je Penta Investments.

Základné informácie a parametre úverov na bývanie Prima banky nájdete na tomto mieste.

Špecifikácia jednotlivých parametrov pri poskytovaní úverov na bývanie:

  1. banka poskytuje úvery na bývanie s jednotnými sadzbami,
  2. nutné splniť kritériá max. LTV, preukázať dostatočnosť disponibilného príjmu na splácanie úveru a disciplínu pri splácaní finančných záväzkov v minulosti.

Doplňujúce informácie k úverom na bývanie Prima banky a všeobecné informácie o úveroch na bývanie nájdete v záložkách: