Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa je na Slovensku najdlhšie pôsobiaca špecializovaná banka v oblasti prijímania vkladov a poskytovania úverov na bývanie prostredníctvom stavebného sporenia. Svoje služby poskytuje už od roku 1992 a má najväčší trhový podiel na stavebnom sporení vo výške približne 85 %.

Na účely ukazovateľa čistá rendita použijeme poplatky, ktoré sporiteľňa účtovala v danom roku. Použijeme údaje voľne dostupné zo sadzobníka poplatkov dostupného na webe sporiteľne.

Použité postupy

Pri počítaní čistej rendity sa riadime metodikou opísanou v sekcii "Metodika" a individuálnymi postupmi strhávania poplatkov, a teda jej výpočet bude vychádzať zo šesťročného cyklu sporenia, počas ktorého nebude dochádzať k zmene akýchkoľvek podmienok a bude tiež abstrahovať od akýchkoľvek príležitostných bonusových akcií. Výška vkladu a cieľovej sumy bude stanovená tak, aby bolo možné dosiahnuť čo najvyššie percento čistej rendity.

Poplatky

V roku 2011

- poplatok za uzatvorenie zmluvy = 1 % z cieľovej sumy

- ročný poplatok za vedenie zmluvy o stavebnom sporení = 18 €, splatný na konci roka

V roku 2012

- poplatok za uzatvorenie zmluvy = 0,9 % z cieľovej sumy

- ročný poplatok za vedenie zmluvy o stavebnom sporení = 12 €, splatný na konci roka

V roku 2014

- poplatok za uzatvorenie zmluvy = 0,9 % z cieľovej sumy

- ročný poplatok za vedenie zmluvy 0,99 € mesačne

V roku 2015

- poplatok za uzatvorenie zmluvy = 0,9 % z cieľovej sumy

- ročný poplatok za vedenie zmluvy 0,99 € mesačne

V roku 2016

- poplatok za uzatvorenie zmluvy = 0,9 % z cieľovej sumy

- ročný poplatok za vedenie zmluvy 0,99 € mesačne

 

Poplatok za uzatvorenie zmluvy je splatný pri uzatvorení zmluvy.