Sberbank

Kedysi Ľudová banka, potom Volksbank a od roku 2013 Sberbank. Takmer 100 %-tným akcionárom je nepriamo najväčšia ruská banka Sberbank, ktorej väčšinovým vlastníkom je Ruská centrálna banka.

Základné informácie a parametre k úverom na bývanie Sberbank nájdete na tomto mieste.

Špecifikácia vybraných parametrov pri poskytovaní úverov na bývanie:

  1. banka prihliada na každú žiadosť o úver na bývanie individuálne, umožňuje udelenie výnimiek, avšak vždy v súlade so zákonom,
  2. banka akceptuje ťarchy ŠFRB i stavebných sporiteľní.

Doplňujúce informácie k úverom na bývanie Sberbank a všeobecné informácie o úveroch nájdete v záložkách: