Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa patrí medzi "veľkú trojku" slovenského bankovníctva. Pôvodne Slovenská štátna sporiteľńa patrí rakúskemu akcionárovi, Erste bank.

Zakladné informácie a parametre k úverom na bývanie Slovenskej sporiteľne nájdete na tomto mieste

Špecifikácia vybraných parametrov pri poskytovaní úverov na bývanie:

  1. bonita klienta vyjadrená ratingom má vplyv na maximálne LTV
  2. banka zvýhodňuje úvery založené nehnuteľnosťami v katastroch BA I - V,
  3. banka v niektorých prípadoch prihliada na klienta individuálne a umožňuje mu udeliť pri niektorých parametroch výnimku, vždy však v súlade so zákonom.

Doplňujúce informácie k úverom na bývanie Slovenskej sporiteľne a všeobecné informácie o úveroch na bývanie nájdete v záložkách: