Tatra banka

Tatra banka je trojkou "veľkej trojky" nášho bankovníctva. Patrí rakúskej Raiffeisen Bank.

Základné informácie a parametre k úverom na bývanie Tatra Banky nájdete na tomto mieste.

Špecifikácia vybraných parametrov pri poskytovaní úverov na bývanie:

  1. bonita klienta vyjadrená ratingom má vplyv na maximálne LTV,
  2. banka prihliada na klienta individuálne, umožňuje mu udeliť výnimky, avšak vždy v súlade so zákonom.

Doplňujúce informácie k úverom na bývanie Tatra banky a všeobecné informácie o úveroch nájdete v záložkách: