Tím

Jozef Beständig photo

Ing. Jozef Beständig

Je autorom projektu transparentne.info. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, špecializácia finančný manažment a účtovníctvo na Fakulte podnikového manažmentu, od roku 2005 pôsobí vo finančnom sprostredkovaní. Zodpovedá za obsah a prepočty. Zastihnete ho na bestandig@transparentne.info.

Tomáš Molnár

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu, špecializácia Softvérové inžinierstvo na Fakulte Informatiky a Informačných technológií v Bratislave. Od roku 2006 do roku 2009 pôsobil ako finančný poradca pre individuálnych klientov, neskôr sa venoval investíciám na komoditných a akciových trhoch. V súčasnosti pracuje na vývoji analytického nástroja pre vyhodnocovanie investičných príležitostí na akciových trhoch.V roku 2009 tiež založil spoločnosť MediaCube s.r.o., ktorá sa zameriava na tvorbu webstránok a portálov.

Pavol Grznar photo

Mgr. Pavol Grznár

Na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici vyštudoval Fakultu humanitných vied. Od roku 2012 sa venuje finančnému sprostredkovaniu. Do projektu sa zapojil kvôli potrebe poznania hlbších informácií o finančných produktoch. Participuje v oblasti parametrov úverov na bývanie.