UniCredit

Plným názvom UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, pôsobí na Slovensku od začiatku 90. rokov minulého storočia, keď u nás začali pôsobiť UniBanka a HVB Bank Slovakia, ktoré v roku 2007 sfúzovali. UniCredit Bank patrí UniCredit Group, ktorá pôsobí najmä v strednej a východnej Európe.

Základné informácie a parametre k úverom na bývanie UniCredit Bank nájdete na tomto mieste.

Špecifikácia vybratých parametrov pri poskytovaní úverov na bývanie:

  1. banka pri výpočte čistého disponibilného príjmu používa jednu z najvyšších súm minimálnych životných nákladov,
  2. banka prihliada na každú žiadosť o úver individuálne, umožňuje udelenie výnimiek, avšak vždy v súlade so zákonom.

Doplňujúce informácie k úverom na bývanie UniCredit Bank a všeobecné informácie o úveroch nájdete v záložkách: