Union

Union poisťovňa, a. s. pôsobí na slovenskom finančnom trhu od roku 1992. Od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou holandskej poisťovacej skupiny Eureko B. V. Ponuka poisťovne zahŕňa širokú paletu úrazového, životného a najmä neživotného poistenia. Je lídrom na trhu cestovného poistenia.

V oblasti investičného životného poistenia rokoch 2005 a 2007 získala ocenenia podľa analýzy spoločnosti Symsite Research.

Medzi štandardné programy v oblasti investičného životného poistenia patria:

  1. IŽP Flexi Extra a
  2. IŽP Flexi Plus Extra (program pre sprostredkovateľskú spoločnosť PartnersGroup SK).

Okrem názvu sa tieto dva programy líšia výškou jedného z poplatkov. Tým je mesačný administratívny poplatok. V štandardnej verzii je jeho výška 1,33 €, vo verzii pre PartnersGroup SK vo výške 1,00 €. V oboch prípadoch jeho výška rastie ročne o 3 % až do výšky 3,32 €. Druhý rozdiel je v počte úrovní bonusu za výšku bežného poistného, vo verzii pre PartnersGroup SK je navyše jedna hranica. Tá je od ročného poistného nad 1.200 € (100 € mesačne). 

Riziko smrť

Pri poistnej udalosti sa vypláca výlučne metódou "vyššia z", rizikový poplatok sa strháva prirodzeným poistným z rozdielu poistná suma - stav účtu. Oba programy navyše ponúkajú možnosť poistenia akejkoľvek smrti ako samostatné pripoistenia s konštantnou poistnou sumou alebo klesajúcou poistnou sumou. V týchto prípadoch je rizikový poplatok vo forme fixného poistného a v prípade poistnej udalosti dochádza k výplate poistných súm z hlavného poistenia i z pripoistenia.

Poistné hlavné poistenie/pripoistenia

Výška poistného do hlavného poistenia je stanovená na minimum 20 € mesačne, z toho hlavné poistenie minimálne 15 €, pričom výška platby za pripostenia nie je zhora ohraničená. Poistenie teda možno nastaviť z podstatnej časti ako rizikové poistenie.

Investičné možnosti

Poisťovňa ponúka investičné fondy od viacerých správcovských spoločností - BNP Paribas Investment Partners, Franklin Templeton Investments a C-Quadrat Capital Anlage. V ponuke je i možnosť alokovania prostriedkov na garantovaný účet. Žiaden z fondov nie je zo strany poisťovne zaťažený sekundárnym management fee.

Fond Man. fee
Európsky dlhopisový fond 0,0 %
Indexový fond Európske akcie 50 0,0 %
Akciový fond USA 0,0 %
Smart fond 0,0 %
Akciový fond Európa 0,0 %
Akciový fond Ázia 0,0 %
Akciový fond BRIC 0,0 %
Svetový fond QUAM 15 0,0 %
Garantovaný účet poistníka 0,0 %
Globálny fond Total Return 0,0 %
Akciový fond Stredná a Východná Európa 2 0,0 %