VÚB

Všeobecná úverová banka je členom veľkej "trojky" slovenského bankovníctva. Patrí talianskemu bankovému domu Intesa Sanpaolo.

Základné informácie a parametre k úverom na bývanie Všeobecnej úverovej banky nájdete na tomto mieste.

Špecifikácia vybraných parametrov pri poskytovaní úverov na bývanie:

  1. bonita klienta vyjadrená ratingom má vplyv na maximálne LTV,
  2. banka v niektorých prípadoch prihliada na klienta individuálne a umožňuje mu udeliť pri niektorých parametroch výnimku, vždy však v súlade so zákonom,
  3. do doby zápisu vlastníckeho práva na katastrálnom úrade platí klient z vyčerpanej výšky úveru iba úrok, anuitnú splátku až po tomto zápise,
  4. "zelenou hypotékou" sa myslí financovanie nehnuteľnosti vybavenej niektorým z nasledujúcich: vetranie rekuperáciou alebo solárne kolektory na ohrev vody alebo fotovoltaické články na výrobu elektrickej energie alebo kotle na biomasu alebo nízkoenergetické a pasívne domy.

Doplňujúce informácie k úverom na bývanie Všeobecnej úverovej banky a všeobecné informácie o úveroch na bývanie nájdete v záložkách: