Wüstenrot

Wüstenrot poisťovňa, a. s. patri finančnej skupine z Nemecka a Rakúska. S prvým investičným životným poistením prišla na náš trh v roku 2006, kedy v súťaži Zlatá minca získala ocenenie za objav roka.

V priebehu rokov 2007 až 2011 bolo jej Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok až na jednu výnimky súťažou Zlatá minca ohodnotené ako víťaz v kategórii investičné životné poistenie.

Wüstenrot poisťovňa je jednou z mála spoločnosti na našom trhu, ktorá má v ponuke iba jeden program investičného životného poistenia, a to už spomínané IŽP pre zdravie a dôchodok. Od svojho uvedenia na trh prechádza pravidelnými drobnými úpravami v oblasti pripoistení alebo investičných možností. Jeden program dokáže ušetriť nemalé prostriedky pri distribúcii a pomáha budovať značku svojmu produktu omnoho efektívnejšie ako je to v prípade poisťovní s viacerými programami.

Poisťovňa uplatňuje vo svojom programe relatívne nízke poplatky, avšak tie sa počítajú z celého bežného poistného. Pozitívom na druhej strane je, že v investičnej časti programu poisťovňa neuplatňuje sekundárny management fee a investičné možnosti dopĺňa o možnosť investovania do fondu s vopred vyhlasovaným a garantovaným výnosom, ktorého výnos v posledných rokoch bol vždy približne dvojnásobkom technickej úrokovej miery vyhlasovanej Národnou bankou Slovenska.

Riziko smrť

Pri poistnej udalosti akejkoľvek smrti je poistné plnenie vyplácané metódou "vyššia z". Rizikový príspevok sa strháva sadzbou prirodzeného poistného z rozdielu poistná suma - stav účtu.

Poistné hlavné poistenie/pripoistenia

Minimálne mesačné bežné poistné je nastavené na sumu 33 €. V tejto sume je možné navoliť akékoľvek pripoistenia s poistnou sumou v rámci stropov stanovených poisťovňou.

Investičné možnosti

Poisťovňa Wüstenrot patrí medzi pár poisťovní na Slovensku, ktoré v rámci programov IŽP neuplatňuje sekundárny management fee. Z fondov je možné navoliť tieto:

FOND Man. Fee
Fond Wüstenrot 0,0 %
Spängler IQAM Balanced Protect 90 0,0 %
Spängler Trust in the Best 0,0 %
Spängler Equity Emerging Markets 0,0 %
Harewood Millenium 10 Multi Assets 0,0 %
Prvý realitný fond 0,0 %